Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 1 1 1 1 4 1 2 5 4 22 6 9 14 7
Neuspešno
Za osebno 1 1 6
Za skupino 1 1 1 1 3 1 2 5 4 22 6 8 14 1
Reco uporabnik 1 1 1 3 1 2 5 4 22 6 8 5 1
Zunjanji uporabnik 1 1 1 9 6
Skupaj 1 1 1 1 4 1 2 5 4 22 6 9 14 7
Brežice
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Celje
Uspešno 7
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 7
Reco uporabnik 7
Zunjanji uporabnik
Skupaj 7
Murska Sobota
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2
Nova Gorica
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Postojna
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Slovenj Gradec
Uspešno 1 1 4
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 4
Reco uporabnik 1 1 4
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 4
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Kranj
Uspešno 1 5 3 5 1 5 7
Neuspešno
Za osebno 1 6
Za skupino 5 3 5 1 5 1
Reco uporabnik 5 3 5 1 5 1
Zunjanji uporabnik 1 6
Skupaj 1 5 3 5 1 5 7
Ljubljana
Uspešno 1 1 1 3 7 9
Neuspešno
Za osebno 1
Za skupino 1 1 1 3 6 9
Reco uporabnik 1 1 3 6
Zunjanji uporabnik 1 1 9
Skupaj 1 1 1 3 7 9
Maribor
Uspešno 2 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 2
Reco uporabnik 2 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 2
Novo mesto
Uspešno 1 6
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 6
Reco uporabnik 1 6
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 6
Ptuj
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
78 0 8 70 60 18 22 78

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 19.10.2018.