Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 2 1 1 1 6 1 1 3 1 6 7
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 1 1 1 6 1 1 3 1 6 7
Reco uporabnik 1 1 1 6 1 1 3 1 6 2
Zunjanji uporabnik 2 5
Skupaj 2 1 1 1 6 1 1 3 1 6 7
Brežice
Uspešno 4
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 4
Reco uporabnik 4
Zunjanji uporabnik
Skupaj 4
Celje
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2
Murska Sobota
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Nova Gorica
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Postojna
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Slovenj Gradec
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Kranj
Uspešno 1 3 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 3 1 1
Reco uporabnik 1 3 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 3 1 1
Ljubljana
Uspešno 2 1 1 3 5
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 1 1 3 5
Reco uporabnik 1 1 3
Zunjanji uporabnik 2 5
Skupaj 2 1 1 3 5
Maribor
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Novo mesto
Uspešno 1 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1
Ptuj
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
30 0 0 30 23 7 7 30

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 24.01.2020.