Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 1 3 5 1 2 1 1 4 2 1 1 7 3 2
Neuspešno 1
Za osebno 1 1 1
Za skupino 1 2 5 1 2 1 1 3 2 1 1 7 3 2
Reco uporabnik 1 2 5 1 2 1 1 4 2 1 1 7 3 2
Zunjanji uporabnik 1 1
Skupaj 1 3 5 1 2 1 2 4 2 1 1 7 3 2
Brežice
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Celje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Murska Sobota
Uspešno 1 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1
Nova Gorica
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Postojna
Uspešno
Neuspešno 1
Za osebno 1
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik 1
Skupaj 1
Slovenj Gradec
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Kranj
Uspešno 2 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 2
Reco uporabnik 2 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 2
Ljubljana
Uspešno 1 1 1 1 1 1 2
Neuspešno
Za osebno 1 1
Za skupino 1 1 1 1 2
Reco uporabnik 1 1 1 1 1 2
Zunjanji uporabnik 1
Skupaj 1 1 1 1 1 1 2
Maribor
Uspešno 2 2 2 1 1 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 2 2 1 1 2
Reco uporabnik 2 2 2 1 1 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 2 2 1 1 2
Novo mesto
Uspešno 1 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 2
Reco uporabnik 1 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 2
Ptuj
Uspešno 1 2 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 2 1
Reco uporabnik 1 2 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 2 1

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
34 1 3 32 33 2 7 35

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2020.