Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 1 2 3 2 5 9 6 4 3 2 15 4 2 3
Neuspešno
Za osebno 1 1 2 3 1 1
Za skupino 2 2 5 6 6 4 3 2 14 4 2 2
Reco uporabnik 1 2 3 2 5 9 6 4 3 2 15 4 2 3
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 2 3 2 5 9 6 4 3 2 15 4 2 3
Brežice
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Celje
Uspešno 1 1 1 1 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1 1 2
Reco uporabnik 1 1 1 1 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1 1 2
Murska Sobota
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Nova Gorica
Uspešno 3 4 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 3 4 1
Reco uporabnik 3 4 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 3 4 1
Postojna
Uspešno 1 5
Neuspešno
Za osebno 1
Za skupino 1 4
Reco uporabnik 1 5
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 5
Slovenj Gradec
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Kranj
Uspešno 2 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 2
Reco uporabnik 2 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 2
Ljubljana
Uspešno 1 4 2 1 7 4
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 4 2 1 7 4
Reco uporabnik 1 4 2 1 7 4
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 4 2 1 7 4
Maribor
Uspešno 1 1 1 1
Neuspešno
Za osebno 1 1 1
Za skupino 1
Reco uporabnik 1 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1 1
Novo mesto
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Ptuj
Uspešno 2 2 3 2 2
Neuspešno
Za osebno 2 3
Za skupino 2 2 2
Reco uporabnik 2 2 3 2 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 2 3 2 2

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
61 0 9 52 61 0 15 61

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 27.05.2018.