Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 4 2 6 2 1 4 6 6 2 5 5 2 2 1 1 3 1
Neuspešno
Za osebno 2 5 1
Za skupino 4 2 6 2 1 4 6 6 4 2 2 1 1 3 1
Reco uporabnik 4 2 6 2 1 4 6 6 5 2 2 1 1 3 1
Zunjanji uporabnik 2 5
Skupaj 4 2 6 2 1 4 6 6 2 5 5 2 2 1 1 3 1
Brežice
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2
Celje
Uspešno 2 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 1
Reco uporabnik 2 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 1
Murska Sobota
Uspešno 4 3
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 4 3
Reco uporabnik 4 3
Zunjanji uporabnik
Skupaj 4 3
Nova Gorica
Uspešno 2 3
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 3
Reco uporabnik 2 3
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 3
Postojna
Uspešno 2 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 1 1
Reco uporabnik 2 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 1 1
Slovenj Gradec
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Trbovlje
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno 2
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik 2
Skupaj 2
Koper
Uspešno 4
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 4
Reco uporabnik 4
Zunjanji uporabnik
Skupaj 4
Kranj
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Ljubljana
Uspešno 4 1 5 2 2 1
Neuspešno
Za osebno 5 1
Za skupino 4 1 1 2 1
Reco uporabnik 4 1 2 2 1
Zunjanji uporabnik 5
Skupaj 4 1 5 2 2 1
Maribor
Uspešno 4
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 4
Reco uporabnik 4
Zunjanji uporabnik
Skupaj 4
Novo mesto
Uspešno 2 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 1
Reco uporabnik 2 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 1
Ptuj
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
53 0 8 45 46 7 6 53

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 17.07.2019.