Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 1 6 9 2 8 5 1 2 1 1 2 3
Neuspešno
Za osebno 5 1
Za skupino 1 6 9 2 3 4 1 2 1 1 2 3
Reco uporabnik 1 6 9 2 3 4 1 2 1 1 2 3
Zunjanji uporabnik 5 1
Skupaj 1 6 9 2 8 5 1 2 1 1 2 3
Brežice
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Celje
Uspešno 1 3
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 3
Reco uporabnik 1 3
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 3
Murska Sobota
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Nova Gorica
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Postojna
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Slovenj Gradec
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Kranj
Uspešno 5 4 1 1 2
Neuspešno
Za osebno 1
Za skupino 5 4 1 2
Reco uporabnik 5 4 1 2
Zunjanji uporabnik 1
Skupaj 5 4 1 1 2
Ljubljana
Uspešno 4 1 6 1
Neuspešno
Za osebno 5
Za skupino 4 1 1 1
Reco uporabnik 4 1 1 1
Zunjanji uporabnik 5
Skupaj 4 1 6 1
Maribor
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Novo mesto
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Ptuj
Uspešno 2 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 2
Reco uporabnik 2 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 2

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
41 0 6 35 35 6 9 41

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 16.10.2019.