Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 4 3 1 3 1 1 3 9 2 2 9 1 4 1
Neuspešno
Za osebno 3
Za skupino 4 3 1 3 1 1 3 9 2 2 9 1 1 1
Reco uporabnik 4 3 1 3 1 1 3 9 2 2 9 1 1 1
Zunjanji uporabnik 3
Skupaj 4 3 1 3 1 1 3 9 2 2 9 1 4 1
Brežice
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Celje
Uspešno 1 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1
Murska Sobota
Uspešno 2 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 1
Reco uporabnik 2 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 1
Nova Gorica
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Postojna
Uspešno 1 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1
Slovenj Gradec
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Kranj
Uspešno 1 2 2 1 3
Neuspešno
Za osebno 3
Za skupino 1 2 2 1
Reco uporabnik 1 2 2 1
Zunjanji uporabnik 3
Skupaj 1 2 2 1 3
Ljubljana
Uspešno 1 1 1 5 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1 5 1 1
Reco uporabnik 1 1 1 5 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1 5 1 1
Maribor
Uspešno 1 1 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 2
Reco uporabnik 1 1 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 2
Novo mesto
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Ptuj
Uspešno 4 4
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 4 4
Reco uporabnik 4 4
Zunjanji uporabnik
Skupaj 4 4

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
44 0 3 41 41 3 9 44

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2019.