Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 1 4 1 3 4 3 7 39 13 6 5 2 3 2 1 3 1
Neuspešno 1 1 1
Za osebno 1 4 1
Za skupino 1 4 1 3 3 3 7 39 9 6 5 2 3 2 1 3 2 1
Reco uporabnik 1 4 1 3 3 7 39 9 6 6 2 3 2 1 3 2 1
Zunjanji uporabnik 3 1 4
Skupaj 1 4 1 3 4 3 7 39 13 6 6 2 3 2 1 3 2 1
Brežice
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2
Celje
Uspešno 1 1 1 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1 1 1
Murska Sobota
Uspešno 1 1 2 1 2 1
Neuspešno 1
Za osebno 1
Za skupino 1 1 2 1 2 1
Reco uporabnik 1 1 2 1 3 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 2 1 3 1
Nova Gorica
Uspešno 1 1 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1 1
Postojna
Uspešno 1 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 2
Reco uporabnik 1 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 2
Slovenj Gradec
Uspešno 1 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1
Trbovlje
Uspešno 1 1
Neuspešno 1 1
Za osebno
Za skupino 1 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1 1
Koper
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Kranj
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Ljubljana
Uspešno 3 1 38 5 1 1 1
Neuspešno
Za osebno 1 4
Za skupino 3 38 1 1 1 1
Reco uporabnik 38 1 1 1 1
Zunjanji uporabnik 3 1 4
Skupaj 3 1 38 5 1 1 1
Maribor
Uspešno 2 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 2
Reco uporabnik 2 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 2
Novo mesto
Uspešno 1 4 1 1 1 2 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 4 1 1 1 2 1
Reco uporabnik 1 4 1 1 1 2 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 4 1 1 1 2 1
Ptuj
Uspešno 2 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 2
Reco uporabnik 2 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 2

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
98 3 6 95 93 8 39 101

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 15.08.2018.