Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 11 5 1
Neuspešno
Za osebno 1 1 1
Za skupino 1 1 1 1 2 1 1 3 4 11 4 1
Reco uporabnik 1 1 1 1 2 1 1 3 4 11 5 1
Zunjanji uporabnik 1 1
Skupaj 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 11 5 1
Brežice
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2
Celje
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Murska Sobota
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Nova Gorica
Uspešno 1 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1 1
Reco uporabnik 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1
Postojna
Uspešno 1 1 1
Neuspešno
Za osebno 1
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1 1
Slovenj Gradec
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Kranj
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno 1
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik 1
Skupaj 1 1
Ljubljana
Uspešno 1 1 2 11
Neuspešno
Za osebno 1
Za skupino 1 2 11
Reco uporabnik 1 2 11
Zunjanji uporabnik 1
Skupaj 1 1 2 11
Maribor
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Novo mesto
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Ptuj
Uspešno 4
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 4
Reco uporabnik 4
Zunjanji uporabnik
Skupaj 4

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
34 0 3 31 32 2 11 34

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.02.2018.