Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 2 1 4 1 2 1 3 3 1 3 7 1 2 1
Neuspešno
Za osebno 3
Za skupino 2 1 1 1 2 1 3 3 1 3 7 1 2 1
Reco uporabnik 2 1 4 1 2 1 3 3 1 3 7 1 2 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 1 4 1 2 1 3 3 1 3 7 1 2 1
Brežice
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2
Celje
Uspešno 3
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 3
Reco uporabnik 3
Zunjanji uporabnik
Skupaj 3
Murska Sobota
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Nova Gorica
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Postojna
Uspešno 4
Neuspešno
Za osebno 3
Za skupino 1
Reco uporabnik 4
Zunjanji uporabnik
Skupaj 4
Slovenj Gradec
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno 3
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 3
Reco uporabnik 3
Zunjanji uporabnik
Skupaj 3
Kranj
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Ljubljana
Uspešno 2 1 1 1 1 3 2 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2 1 1 1 1 3 2 1
Reco uporabnik 2 1 1 1 1 3 2 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2 1 1 1 1 3 2 1
Maribor
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Novo mesto
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Ptuj
Uspešno 2
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 2
Reco uporabnik 2
Zunjanji uporabnik
Skupaj 2

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
32 0 3 29 32 0 7 32

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.09.2019.