Paging podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Uspešno 8 5 1 3 3 1 3 2 6 3 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 8 5 1 3 3 1 3 2 6 3 1
Reco uporabnik 8 5 1 3 3 1 3 2 6 3 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 8 5 1 3 3 1 3 2 6 3 1
Brežice
Uspešno 1 3
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 3
Reco uporabnik 1 3
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 3
Celje
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Murska Sobota
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Nova Gorica
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Postojna
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1
Slovenj Gradec
Uspešno 5 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 5 1
Reco uporabnik 5 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 5 1
Trbovlje
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Koper
Uspešno
Neuspešno
Za osebno
Za skupino
Reco uporabnik
Zunjanji uporabnik
Skupaj
Kranj
Uspešno 3 2 2 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 3 2 2 1
Reco uporabnik 3 2 2 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 3 2 2 1
Ljubljana
Uspešno 3 4 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 3 4 1
Reco uporabnik 3 4 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 3 4 1
Maribor
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Novo mesto
Uspešno 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1
Reco uporabnik 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1
Ptuj
Uspešno 1 1
Neuspešno
Za osebno
Za skupino 1 1
Reco uporabnik 1 1
Zunjanji uporabnik
Skupaj 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Uspešno Neuspešno Za osebno Za skupino Reco uporabnik Zunjanji uporabnik Maksimalno št. klicev na uro Skupaj
36 0 0 36 36 0 8 36

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 11.07.2020.