Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
16. julij 2018 1.367 596
17. julij 2018 1.306 590
18. julij 2018 1.330 664
19. julij 2018 1.378 651
20. julij 2018 1.483 707
21. julij 2018 1.418 742
22. julij 2018 1.210 568
23. julij 2018 1.180 583
24. julij 2018 1.303 629
25. julij 2018 1.374 660
26. julij 2018 1.404 618
27. julij 2018 1.725 667
28. julij 2018 1.645 805
29. julij 2018 1.263 669
30. julij 2018 1.408 602
31. julij 2018 1.459 772
01. avgust 2018 1.763 791
02. avgust 2018 1.896 799
03. avgust 2018 1.616 827
04. avgust 2018 1.766 853
05. avgust 2018 1.444 685
06. avgust 2018 1.465 640
07. avgust 2018 1.626 716
08. avgust 2018 1.587 715
09. avgust 2018 1.450 655
10. avgust 2018 1.588 752
11. avgust 2018 1.483 662
12. avgust 2018 1.455 695
13. avgust 2018 1.620 759
14. avgust 2018 1.723 843
15. avgust 2018 0 506
Skupaj 44.735 21.421

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 15.08.2018.