Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
16. september 2019 1.391 704
17. september 2019 1.296 581
18. september 2019 1.146 489
19. september 2019 1.336 665
20. september 2019 1.324 613
21. september 2019 1.676 909
22. september 2019 1.351 652
23. september 2019 1.358 726
24. september 2019 1.473 615
25. september 2019 1.186 527
26. september 2019 1.286 671
27. september 2019 1.415 665
28. september 2019 1.345 652
29. september 2019 1.083 562
30. september 2019 1.471 767
01. oktober 2019 1.331 630
02. oktober 2019 1.374 719
03. oktober 2019 1.352 603
04. oktober 2019 1.328 604
05. oktober 2019 1.422 705
06. oktober 2019 1.225 603
07. oktober 2019 1.207 569
08. oktober 2019 1.277 592
09. oktober 2019 1.254 589
10. oktober 2019 1.231 561
11. oktober 2019 1.439 684
12. oktober 2019 1.424 655
13. oktober 2019 1.150 551
14. oktober 2019 1.306 628
15. oktober 2019 1.275 568
16. oktober 2019 0 323
Skupaj 39.732 19.382

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 16.10.2019.