Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
11. junij 2020 1.159 610
12. junij 2020 1.575 727
13. junij 2020 1.584 740
14. junij 2020 1.441 684
15. junij 2020 1.288 640
16. junij 2020 1.330 703
17. junij 2020 2.838 631
18. junij 2020 1.360 680
19. junij 2020 1.509 786
20. junij 2020 1.643 726
21. junij 2020 1.188 648
22. junij 2020 1.424 779
23. junij 2020 1.448 739
24. junij 2020 1.700 789
25. junij 2020 1.164 543
26. junij 2020 1.434 676
27. junij 2020 1.686 809
28. junij 2020 1.333 726
29. junij 2020 1.713 828
30. junij 2020 1.434 752
01. julij 2020 1.521 737
02. julij 2020 1.491 755
03. julij 2020 1.398 667
04. julij 2020 1.511 805
05. julij 2020 1.477 739
06. julij 2020 1.767 850
07. julij 2020 1.482 761
08. julij 2020 1.385 738
09. julij 2020 1.285 707
10. julij 2020 1.440 774
11. julij 2020 0 361
Skupaj 45.008 22.110

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 11.07.2020.