Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
22. avgust 2019 1.415 763
23. avgust 2019 1.568 795
24. avgust 2019 2.357 982
25. avgust 2019 1.412 761
26. avgust 2019 1.397 748
27. avgust 2019 1.345 622
28. avgust 2019 1.280 562
29. avgust 2019 1.454 666
30. avgust 2019 1.400 668
31. avgust 2019 1.661 761
01. september 2019 1.497 703
02. september 2019 2.025 1.055
03. september 2019 1.431 756
04. september 2019 1.283 636
05. september 2019 1.427 755
06. september 2019 1.393 655
07. september 2019 1.316 665
08. september 2019 1.298 591
09. september 2019 1.318 638
10. september 2019 1.323 637
11. september 2019 1.202 560
12. september 2019 1.341 700
13. september 2019 1.394 729
14. september 2019 1.415 763
15. september 2019 1.234 649
16. september 2019 1.391 704
17. september 2019 1.296 581
18. september 2019 1.146 489
19. september 2019 1.336 665
20. september 2019 1.324 613
21. september 2019 0 374
Skupaj 42.679 21.246

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.09.2019.