Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
25. december 2019 868 486
26. december 2019 959 586
27. december 2019 1.101 572
28. december 2019 1.021 595
29. december 2019 1.008 569
30. december 2019 1.141 610
31. december 2019 1.103 597
01. januar 2020 1.196 719
02. januar 2020 930 634
03. januar 2020 1.022 636
04. januar 2020 1.138 647
05. januar 2020 978 570
06. januar 2020 1.110 572
07. januar 2020 1.024 493
08. januar 2020 1.085 580
09. januar 2020 1.170 567
10. januar 2020 1.232 676
11. januar 2020 1.122 634
12. januar 2020 989 604
13. januar 2020 1.220 611
14. januar 2020 1.069 521
15. januar 2020 1.237 664
16. januar 2020 1.293 645
17. januar 2020 1.284 623
18. januar 2020 1.113 548
19. januar 2020 1.112 575
20. januar 2020 1.238 620
21. januar 2020 1.302 661
22. januar 2020 1.186 579
23. januar 2020 1.220 590
24. januar 2020 0 317
Skupaj 33.471 18.301

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 24.01.2020.