Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
21. avgust 2017 1.387 683
22. avgust 2017 1.372 579
23. avgust 2017 1.191 587
24. avgust 2017 1.328 690
25. avgust 2017 1.327 651
26. avgust 2017 1.451 720
27. avgust 2017 1.288 601
28. avgust 2017 1.690 765
29. avgust 2017 1.321 609
30. avgust 2017 1.378 648
31. avgust 2017 1.558 764
01. september 2017 1.356 608
02. september 2017 1.326 638
03. september 2017 1.050 514
04. september 2017 1.279 600
05. september 2017 1.333 631
06. september 2017 1.243 584
07. september 2017 1.174 565
08. september 2017 1.285 614
09. september 2017 1.408 700
10. september 2017 1.048 522
11. september 2017 1.308 598
12. september 2017 1.155 586
13. september 2017 1.309 651
14. september 2017 1.420 669
15. september 2017 1.203 554
16. september 2017 1.593 792
17. september 2017 1.212 637
18. september 2017 1.405 631
19. september 2017 1.872 926
20. september 2017 0 31
Skupaj 40.270 19.348

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.09.2017.