Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
27. april 2018 1.306 646
28. april 2018 1.406 657
29. april 2018 1.277 610
30. april 2018 2.032 797
01. maj 2018 1.291 630
02. maj 2018 1.498 683
03. maj 2018 1.589 763
04. maj 2018 2.064 660
05. maj 2018 1.892 782
06. maj 2018 1.374 649
07. maj 2018 1.360 667
08. maj 2018 1.294 613
09. maj 2018 1.289 635
10. maj 2018 1.512 769
11. maj 2018 1.428 710
12. maj 2018 1.520 671
13. maj 2018 1.286 613
14. maj 2018 1.504 733
15. maj 2018 1.236 555
16. maj 2018 1.403 632
17. maj 2018 1.275 620
18. maj 2018 1.337 675
19. maj 2018 1.399 670
20. maj 2018 1.243 589
21. maj 2018 1.540 691
22. maj 2018 1.140 555
23. maj 2018 1.330 603
24. maj 2018 1.552 712
25. maj 2018 1.281 628
26. maj 2018 1.646 750
27. maj 2018 0 212
Skupaj 43.304 20.180

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 27.05.2018.