Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
10. november 2018 1.286 606
11. november 2018 1.142 600
12. november 2018 1.063 510
13. november 2018 1.139 525
14. november 2018 1.152 577
15. november 2018 1.281 583
16. november 2018 1.301 603
17. november 2018 1.316 652
18. november 2018 1.103 554
19. november 2018 1.226 595
20. november 2018 1.047 495
21. november 2018 1.168 577
22. november 2018 1.173 523
23. november 2018 1.225 619
24. november 2018 1.165 566
25. november 2018 973 490
26. november 2018 1.149 574
27. november 2018 1.220 678
28. november 2018 1.186 562
29. november 2018 1.238 618
30. november 2018 1.227 540
01. december 2018 1.279 604
02. december 2018 2.026 518
03. december 2018 1.661 563
04. december 2018 1.174 585
05. december 2018 1.123 594
06. december 2018 1.086 539
07. december 2018 1.324 651
08. december 2018 1.252 628
09. december 2018 1.030 529
10. december 2018 0 140
Skupaj 36.735 17.398

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 10.12.2018.