Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
22. oktober 2019 1.282 673
23. oktober 2019 1.336 637
24. oktober 2019 1.239 703
25. oktober 2019 1.658 687
26. oktober 2019 1.481 689
27. oktober 2019 1.478 707
28. oktober 2019 1.271 577
29. oktober 2019 1.134 550
30. oktober 2019 1.225 581
31. oktober 2019 1.058 494
01. november 2019 1.024 494
02. november 2019 1.134 549
03. november 2019 1.132 592
04. november 2019 1.217 551
05. november 2019 1.376 687
06. november 2019 1.298 689
07. november 2019 1.185 609
08. november 2019 1.183 562
09. november 2019 1.291 624
10. november 2019 930 483
11. november 2019 1.206 581
12. november 2019 1.208 540
13. november 2019 1.293 715
14. november 2019 1.338 576
15. november 2019 1.247 565
16. november 2019 1.468 788
17. november 2019 1.335 645
18. november 2019 1.341 725
19. november 2019 1.191 633
20. november 2019 1.314 661
21. november 2019 0 182
Skupaj 37.873 18.749

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.11.2019.