Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
19. september 2018 1.384 585
20. september 2018 1.362 620
21. september 2018 1.455 736
22. september 2018 1.344 605
23. september 2018 1.176 516
24. september 2018 1.560 807
25. september 2018 1.240 546
26. september 2018 1.359 584
27. september 2018 1.333 604
28. september 2018 1.603 685
29. september 2018 1.475 678
30. september 2018 1.217 600
01. oktober 2018 1.278 570
02. oktober 2018 1.283 635
03. oktober 2018 1.334 571
04. oktober 2018 1.338 575
05. oktober 2018 1.356 602
06. oktober 2018 1.440 628
07. oktober 2018 1.165 621
08. oktober 2018 1.315 581
09. oktober 2018 1.296 650
10. oktober 2018 1.229 618
11. oktober 2018 1.446 582
12. oktober 2018 1.549 713
13. oktober 2018 1.644 865
14. oktober 2018 1.238 596
15. oktober 2018 1.247 632
16. oktober 2018 1.319 588
17. oktober 2018 1.260 566
18. oktober 2018 1.388 600
19. oktober 2018 0 73
Skupaj 40.633 18.832

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 19.10.2018.