Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
20. marec 2019 1.152 513
21. marec 2019 1.362 614
22. marec 2019 1.637 744
23. marec 2019 1.837 901
24. marec 2019 1.367 617
25. marec 2019 1.641 600
26. marec 2019 1.247 550
27. marec 2019 1.029 506
28. marec 2019 1.281 694
29. marec 2019 1.461 710
30. marec 2019 1.791 870
31. marec 2019 1.272 597
01. april 2019 1.452 756
02. april 2019 1.382 642
03. april 2019 1.346 695
04. april 2019 1.183 591
05. april 2019 1.221 676
06. april 2019 1.304 567
07. april 2019 1.097 536
08. april 2019 1.193 557
09. april 2019 1.158 514
10. april 2019 1.405 592
11. april 2019 1.310 586
12. april 2019 1.232 614
13. april 2019 1.369 619
14. april 2019 1.058 479
15. april 2019 1.208 596
16. april 2019 1.274 570
17. april 2019 1.303 575
18. april 2019 1.348 631
19. april 2019 0 916
Skupaj 39.920 19.628

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 19.04.2019.