Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
22. januar 2019 1.117 555
23. januar 2019 1.041 539
24. januar 2019 1.299 568
25. januar 2019 1.375 679
26. januar 2019 1.139 562
27. januar 2019 1.182 599
28. januar 2019 1.146 605
29. januar 2019 1.294 620
30. januar 2019 1.178 546
31. januar 2019 1.119 579
01. februar 2019 1.300 683
02. februar 2019 1.685 845
03. februar 2019 1.473 702
04. februar 2019 1.216 583
05. februar 2019 1.181 578
06. februar 2019 1.209 535
07. februar 2019 1.230 661
08. februar 2019 1.145 538
09. februar 2019 1.281 678
10. februar 2019 1.123 590
11. februar 2019 1.215 598
12. februar 2019 1.290 572
13. februar 2019 1.292 599
14. februar 2019 1.203 559
15. februar 2019 1.358 715
16. februar 2019 1.514 775
17. februar 2019 1.368 703
18. februar 2019 1.445 690
19. februar 2019 1.326 657
20. februar 2019 1.495 616
21. februar 2019 0 385
Skupaj 38.239 19.114

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2019.