Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
21. julij 2019 1.427 740
22. julij 2019 1.448 691
23. julij 2019 1.528 721
24. julij 2019 1.374 653
25. julij 2019 1.447 830
26. julij 2019 1.776 814
27. julij 2019 1.974 986
28. julij 2019 1.331 666
29. julij 2019 1.485 732
30. julij 2019 1.312 732
31. julij 2019 1.445 676
01. avgust 2019 1.265 648
02. avgust 2019 1.661 881
03. avgust 2019 1.656 848
04. avgust 2019 1.299 671
05. avgust 2019 1.376 745
06. avgust 2019 1.320 723
07. avgust 2019 1.393 782
08. avgust 2019 1.306 625
09. avgust 2019 1.482 757
10. avgust 2019 1.622 927
11. avgust 2019 1.340 725
12. avgust 2019 1.344 709
13. avgust 2019 1.248 642
14. avgust 2019 1.279 662
15. avgust 2019 1.190 640
16. avgust 2019 1.320 652
17. avgust 2019 1.469 755
18. avgust 2019 1.303 716
19. avgust 2019 1.417 713
20. avgust 2019 0 66
Skupaj 42.837 22.128

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.08.2019.