Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
24. oktober 2017 1.302 594
25. oktober 2017 1.313 583
26. oktober 2017 1.416 661
27. oktober 2017 1.484 732
28. oktober 2017 1.344 616
29. oktober 2017 1.397 709
30. oktober 2017 1.266 602
31. oktober 2017 1.064 483
01. november 2017 1.001 503
02. november 2017 1.194 585
03. november 2017 1.456 718
04. november 2017 1.423 694
05. november 2017 1.075 536
06. november 2017 1.222 566
07. november 2017 1.133 538
08. november 2017 1.315 613
09. november 2017 1.196 557
10. november 2017 1.280 591
11. november 2017 1.337 654
12. november 2017 984 476
13. november 2017 1.842 919
14. november 2017 1.221 524
15. november 2017 1.371 671
16. november 2017 1.205 543
17. november 2017 1.195 587
18. november 2017 1.189 499
19. november 2017 1.040 530
20. november 2017 1.264 562
21. november 2017 1.229 563
22. november 2017 1.297 608
23. november 2017 0 53
Skupaj 38.055 18.070

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 23.11.2017.