Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
17. junij 2019 1.631 829
18. junij 2019 1.364 637
19. junij 2019 1.530 690
20. junij 2019 1.829 730
21. junij 2019 1.558 796
22. junij 2019 2.579 1.231
23. junij 2019 1.674 897
24. junij 2019 1.636 799
25. junij 2019 1.336 813
26. junij 2019 1.618 854
27. junij 2019 1.483 733
28. junij 2019 1.646 815
29. junij 2019 1.631 809
30. junij 2019 1.608 787
01. julij 2019 1.481 796
02. julij 2019 2.091 963
03. julij 2019 1.777 802
04. julij 2019 1.355 699
05. julij 2019 1.444 699
06. julij 2019 1.604 790
07. julij 2019 3.478 1.004
08. julij 2019 1.757 768
09. julij 2019 1.377 611
10. julij 2019 1.419 670
11. julij 2019 1.424 701
12. julij 2019 1.468 672
13. julij 2019 1.335 643
14. julij 2019 1.191 533
15. julij 2019 1.298 679
16. julij 2019 1.334 696
17. julij 2019 0 151
Skupaj 48.956 23.297

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 17.07.2019.