Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
22. januar 2020 1.186 579
23. januar 2020 1.220 590
24. januar 2020 1.352 662
25. januar 2020 1.231 657
26. januar 2020 1.044 541
27. januar 2020 1.038 519
28. januar 2020 1.077 580
29. januar 2020 1.207 660
30. januar 2020 1.220 615
31. januar 2020 1.441 683
01. februar 2020 1.234 621
02. februar 2020 1.156 655
03. februar 2020 1.326 671
04. februar 2020 1.659 877
05. februar 2020 2.816 1.392
06. februar 2020 1.579 851
07. februar 2020 1.367 622
08. februar 2020 1.451 759
09. februar 2020 1.261 634
10. februar 2020 2.608 1.073
11. februar 2020 1.251 635
12. februar 2020 1.360 747
13. februar 2020 1.279 684
14. februar 2020 1.295 691
15. februar 2020 1.447 757
16. februar 2020 1.078 527
17. februar 2020 1.243 603
18. februar 2020 1.361 691
19. februar 2020 1.192 615
20. februar 2020 1.280 629
21. februar 2020 0 649
Skupaj 41.259 21.469

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2020.