Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
17. maj 2019 1.499 718
18. maj 2019 1.362 624
19. maj 2019 1.067 487
20. maj 2019 1.216 523
21. maj 2019 1.210 531
22. maj 2019 1.307 617
23. maj 2019 1.231 569
24. maj 2019 1.479 764
25. maj 2019 1.619 731
26. maj 2019 1.241 632
27. maj 2019 1.227 535
28. maj 2019 1.296 636
29. maj 2019 1.457 686
30. maj 2019 1.506 650
31. maj 2019 1.438 674
01. junij 2019 1.626 749
02. junij 2019 1.469 791
03. junij 2019 1.448 666
04. junij 2019 1.400 716
05. junij 2019 1.370 671
06. junij 2019 1.399 663
07. junij 2019 1.533 864
08. junij 2019 1.543 816
09. junij 2019 1.320 721
10. junij 2019 1.492 708
11. junij 2019 1.461 684
12. junij 2019 1.367 751
13. junij 2019 1.534 767
14. junij 2019 1.794 969
15. junij 2019 1.784 900
16. junij 2019 0 126
Skupaj 42.695 20.939

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 16.06.2019.