Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
21. januar 2018 1.096 545
22. januar 2018 1.292 593
23. januar 2018 1.349 599
24. januar 2018 1.413 665
25. januar 2018 1.380 611
26. januar 2018 1.179 557
27. januar 2018 1.303 601
28. januar 2018 1.114 537
29. januar 2018 1.256 544
30. januar 2018 1.324 634
31. januar 2018 1.368 596
01. februar 2018 1.751 576
02. februar 2018 1.734 934
03. februar 2018 1.909 1.052
04. februar 2018 1.155 550
05. februar 2018 1.261 652
06. februar 2018 1.175 569
07. februar 2018 1.342 653
08. februar 2018 1.057 483
09. februar 2018 1.181 556
10. februar 2018 1.282 638
11. februar 2018 1.335 607
12. februar 2018 1.306 648
13. februar 2018 1.240 627
14. februar 2018 1.146 537
15. februar 2018 1.304 631
16. februar 2018 1.251 621
17. februar 2018 1.270 656
18. februar 2018 1.049 511
19. februar 2018 1.154 551
20. februar 2018 0 50
Skupaj 38.976 18.584

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.02.2018.