Pregled števila telefonskih klicev dohodni / odhodni

Datum Dohodni klici Odhodni klici
06. marec 2020 1.265 698
07. marec 2020 1.462 630
08. marec 2020 1.283 653
09. marec 2020 1.437 670
10. marec 2020 1.410 656
11. marec 2020 1.535 755
12. marec 2020 1.669 904
13. marec 2020 1.644 868
14. marec 2020 1.514 865
15. marec 2020 1.425 831
16. marec 2020 1.529 1.366
17. marec 2020 1.572 1.548
18. marec 2020 1.565 1.472
19. marec 2020 1.495 1.510
20. marec 2020 1.456 1.447
21. marec 2020 1.467 1.627
22. marec 2020 1.402 1.321
23. marec 2020 1.323 1.338
24. marec 2020 1.212 1.317
25. marec 2020 1.087 1.046
26. marec 2020 1.133 1.229
27. marec 2020 1.153 1.090
28. marec 2020 1.428 875
29. marec 2020 1.142 590
30. marec 2020 1.279 595
31. marec 2020 1.059 519
01. april 2020 1.171 594
02. april 2020 1.078 642
03. april 2020 385 831
04. april 2020 0 678
05. april 2020 0 374
Skupaj 38.580 29.539

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 05.04.2020.