Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
38.185 52,7 152

Maksimalno število klicev: 1.658, dne 25.10.2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 591 514 423 394 444 618 1.052 1.751 2.143 2.396 2.366 2.374 2.206 2.219 2.312 2.303 2.332 2.479 2.378 2.039 1.730 1.357 1.006 758
Povprečno število klicev 19,1 16,6 13,6 12,7 14,3 19,9 33,9 56,5 69,1 77,3 78,9 79,1 73,5 74,0 77,1 76,8 77,7 82,6 79,3 68,0 57,7 46,8 34,7 26,1
Maksimalno število klicev 33 35 40 24 24 41 52 79 101 127 107 110 117 102 107 152 119 132 123 111 89 72 55 52

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.11.2019.