Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
45.674 62,6 1.103

Maksimalno število klicev: 2.838, dne 17.06.2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 785 635 478 459 507 768 1.076 1.817 2.237 2.490 2.421 2.573 2.547 2.489 2.569 2.489 2.566 2.584 3.615 3.029 2.393 2.212 1.748 1.187
Povprečno število klicev 25,3 20,5 15,4 14,8 16,4 24,8 34,7 58,6 72,2 80,3 78,1 83 82,2 83,0 85,6 83,0 85,5 86,1 120,5 101,0 79,8 73,7 58,3 39,6
Maksimalno število klicev 42 38 46 80 46 109 58 97 96 130 110 117 114 128 139 183 146 116 1.103 515 129 163 142 73

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 11.07.2020.