Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
45.701 61,9 314

Maksimalno število klicev: 1.896, dne 02.08.2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 899 714 600 605 508 715 1.151 1.766 2.307 2.343 2.606 2.627 2.644 2.545 2.579 2.535 2.507 2.572 2.830 3.133 2.615 2.180 1.624 1.096
Povprečno število klicev 29 23,0 19,4 19,5 16,4 23,1 37,1 57,0 74,4 75,6 84,1 84,7 85,3 82,1 83,2 81,8 80,9 83,0 91,3 104,4 87,2 72,7 54,1 36,5
Maksimalno število klicev 66 68 56 36 43 33 68 92 103 98 129 111 122 122 114 109 124 110 149 314 140 105 83 82

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 15.08.2018.