Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
39.145 56,4 205

Maksimalno število klicev: 1.669, dne 12.03.2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 612 453 333 408 373 525 1.058 1.696 2.303 2.530 2.592 2.589 2.408 2.371 2.416 2.483 2.320 2.277 2.427 2.089 1.776 1.304 1.011 791
Povprečno število klicev 21,1 15,6 11,9 13,6 12,4 17,5 35,3 56,5 76,8 84,3 86,4 86,3 83,0 81,8 83,3 88,7 82,9 81,3 86,7 74,6 63,4 46,6 36,1 28,3
Maksimalno število klicev 38 29 29 25 20 30 205 98 113 127 139 131 124 128 133 136 116 119 127 113 111 66 56 40

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 05.04.2020.