Max vs Avg Call Number

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
40.311 56,0 219

Maksimalno število klicev: 1.872, dne 19.09.2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 747 614 450 400 445 575 991 1.639 2.160 2.130 2.399 2.451 2.362 2.242 2.266 2.407 2.533 2.483 2.499 2.643 2.100 1.598 1.288 889
Povprečno število klicev 24,1 19,8 14,5 13,3 14,8 19,2 33,0 54,6 72 71 80,0 81,7 78,7 74,7 75,5 80,2 84,4 82,8 83,3 88,1 72,4 53,3 42,9 29,6
Maksimalno število klicev 56 50 38 27 36 36 46 83 95 98 107 108 115 128 143 149 219 142 132 207 115 89 82 59

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.09.2017.