Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
40.410 55,2 174

Maksimalno število klicev: 1.676, dne 21.09.2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 638 535 488 456 425 622 1.068 1.775 2.241 2.328 2.485 2.538 2.378 2.386 2.365 2.468 2.560 2.490 2.546 2.422 1.878 1.370 1.133 815
Povprečno število klicev 20,6 17,3 15,7 14,7 13,7 20,1 34,5 57,3 72,3 75,1 80,2 81,9 76,7 77,0 78,8 82,3 85,3 83 84,9 80,7 62,6 45,7 37,8 27,2
Maksimalno število klicev 43 39 48 34 30 47 55 77 88 121 115 119 112 105 110 110 174 119 117 131 106 83 54 46

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 16.10.2019.