Max vs Avg Call Number

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
39.039 54,1 294

Maksimalno število klicev: 1.909, dne 03.02.2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 806 586 500 468 591 701 1.278 1.878 2.317 2.417 2.514 2.576 2.383 2.281 2.231 2.269 2.147 2.083 2.122 1.937 1.581 1.244 1.150 979
Povprečno število klicev 26 18,9 16,1 15,1 19,7 23,4 42,6 62,6 77,2 80,6 83,8 85,9 79,4 76,0 74,4 75,6 71,6 69,4 70,7 64,6 52,7 41,5 38,3 32,6
Maksimalno število klicev 56 46 53 56 110 83 294 122 142 153 127 158 146 157 107 112 88 89 114 89 77 69 57 148

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.02.2018.