Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
42.571 57,4 345

Maksimalno število klicev: 2.816, dne 05.02.2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 673 437 439 473 418 600 1.092 1.784 2.381 2.613 2.795 2.730 2.793 2.734 2.812 2.773 2.832 2.670 2.350 2.158 1.705 1.337 1.106 866
Povprečno število klicev 21,7 14,1 14,2 15,3 13,5 19,4 35,2 57,5 76,8 84,3 90,2 88,1 90,1 88,2 90,7 89,5 91,4 86,1 75,8 69,6 56,8 44,6 36,9 28,9
Maksimalno število klicev 40 33 33 60 37 59 110 141 166 271 282 240 234 209 308 345 329 257 195 164 122 98 61 57

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2020.