Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
42.934 59,5 182

Maksimalno število klicev: 1.974, dne 27.07.2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 871 636 583 486 480 674 1.080 1.621 2.205 2.328 2.463 2.372 2.407 2.667 2.510 2.367 2.587 2.457 2.561 2.624 2.354 2.029 1.455 1.117
Povprečno število klicev 28,1 20,5 18,8 15,7 15,5 22,5 36 54,0 73,5 77,6 82,1 79,1 80,2 88,9 83,7 78,9 86,2 81,9 85,4 87,5 78,5 67,6 48,5 37,2
Maksimalno število klicev 51 40 35 44 30 38 68 90 127 107 116 109 151 182 160 115 150 134 138 133 126 134 91 85

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.08.2019.