Max vs Avg Call Number

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
43.612 60,3 298

Maksimalno število klicev: 2.064, dne 04.05.2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 881 597 531 523 423 697 1.126 1.958 2.318 2.348 2.575 2.573 2.385 2.481 2.456 2.315 2.509 2.628 2.866 2.728 2.253 1.856 1.524 1.061
Povprečno število klicev 28,4 19,3 17,1 16,9 13,6 22,5 36,3 63,2 74,8 78,3 85,8 85,8 79,5 82,7 81,9 77,2 83,6 87,6 95,5 90,9 75,1 64 50,8 35,4
Maksimalno število klicev 107 54 40 36 30 43 72 94 104 106 113 122 140 132 117 120 123 190 298 191 221 134 138 123

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 27.05.2018.