Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
43.263 59,5 249

Maksimalno število klicev: 2.357, dne 24.08.2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 802 621 516 503 496 660 1.195 1.789 2.431 2.383 2.499 2.447 2.436 2.377 2.448 2.604 2.474 2.658 2.766 2.823 2.373 1.706 1.277 979
Povprečno število klicev 25,9 20,0 16,6 16,2 16 21,3 38,5 57,7 78,4 76,9 80,6 81,6 81,2 79,2 81,6 86,8 82,5 88,6 92,2 94,1 79,1 56,9 42,6 32,6
Maksimalno število klicev 60 45 37 38 29 49 65 98 185 121 115 114 105 117 163 164 191 221 187 249 196 114 107 70

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.09.2019.