Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
37.053 51,0 556

Maksimalno število klicev: 2.026, dne 02.12.2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 680 516 559 492 438 868 1.011 2.062 2.157 2.244 2.762 2.055 2.052 2.049 2.164 2.073 2.195 2.227 1.987 1.796 1.469 1.272 1.039 886
Povprečno število klicev 21,9 16,6 18,0 15,9 14,1 28 32,6 66,5 69,6 72,4 92,1 68,5 68,4 68,3 72,1 69,1 73,2 74,2 66,2 59,9 49,0 42,4 34,6 29,5
Maksimalno število klicev 54 41 117 98 34 285 69 473 87 101 556 88 89 95 97 117 91 111 102 90 71 67 47 73

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 10.12.2018.