Max vs Avg Call Number

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
38.153 52,9 173

Maksimalno število klicev: 1.842, dne 13.11.2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 704 558 400 404 435 541 986 1.681 2.158 2.348 2.563 2.430 2.325 2.231 2.439 2.287 2.534 2.485 2.142 1.869 1.558 1.236 1.046 793
Povprečno število klicev 22,7 18 12,9 13,0 14,0 18,0 32,9 56,0 71,9 78,3 85,4 81 77,5 74,4 81,3 76,2 84,5 82,8 71,4 62,3 51,9 41,2 34,9 26,4
Maksimalno število klicev 62 67 48 27 34 36 65 111 140 135 138 133 111 100 173 117 123 154 111 94 78 62 49 53

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 23.11.2017.