Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
42.905 59,4 190

Maksimalno število klicev: 1.794, dne 14.06.2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 751 601 477 458 492 782 1.370 1.871 2.444 2.431 2.448 2.488 2.400 2.434 2.376 2.456 2.410 2.457 2.574 2.511 2.254 1.909 1.457 1.054
Povprečno število klicev 24,2 19,4 15,4 14,8 15,9 25,2 44,2 62,4 81,5 81,0 81,6 82,9 80 81,1 79,2 81,9 80,3 81,9 85,8 83,7 75,1 63,6 48,6 35,1
Maksimalno število klicev 61 38 30 27 24 45 122 115 181 190 113 128 154 125 114 117 133 124 111 120 142 129 79 66

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 16.06.2019.