Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicov Povprečno število klicev Maksimalno število klicev
40.773 56,4 161

Maksimalno število klicev: 1.644, dne 13.10.2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicov 647 570 509 447 523 677 1.014 1.806 2.192 2.416 2.574 2.581 2.393 2.539 2.449 2.377 2.422 2.588 2.534 2.440 1.844 1.402 1.012 817
Povprečno število klicev 20,9 18,4 16,4 14,4 16,9 21,8 32,7 60,2 73,1 80,5 85,8 86,0 79,8 84,6 81,6 79,2 80,7 86,3 84,5 81,3 61,5 46,7 33,7 27,2
Maksimalno število klicev 47 35 34 34 46 48 56 99 95 123 117 108 117 116 119 103 110 125 161 115 97 69 59 52

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 19.10.2018.