Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 862
Celje 1.754
Murska Sobota 946
Nova Gorica 1.645
Postojna 1.203
Slovenj Gradec 675
Trbovlje 489
Koper 1.790
Kranj 2.467
Ljubljana 4.870
Maribor 2.749
Novo mesto 1.262
Ptuj 709
Skupaj 21.421

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 15.08.2018.