Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 874
Celje 2.571
Murska Sobota 1.205
Nova Gorica 980
Postojna 717
Slovenj Gradec 557
Trbovlje 464
Koper 1.393
Kranj 2.334
Ljubljana 5.476
Maribor 2.917
Novo mesto 951
Ptuj 1.031
Skupaj 21.470

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2020.