Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 892
Celje 2.706
Murska Sobota 901
Nova Gorica 1.129
Postojna 874
Slovenj Gradec 777
Trbovlje 432
Koper 1.703
Kranj 1.799
Ljubljana 6.241
Maribor 2.779
Novo mesto 1.003
Ptuj 878
Skupaj 22.114

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 11.07.2020.