Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 673
Celje 1.835
Murska Sobota 834
Nova Gorica 1.074
Postojna 768
Slovenj Gradec 711
Trbovlje 454
Koper 1.684
Kranj 1.828
Ljubljana 5.092
Maribor 2.758
Novo mesto 875
Ptuj 528
Skupaj 19.114

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2019.