Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 970
Celje 2.123
Murska Sobota 927
Nova Gorica 1.420
Postojna 885
Slovenj Gradec 650
Trbovlje 398
Koper 2.202
Kranj 2.431
Ljubljana 5.513
Maribor 2.701
Novo mesto 1.134
Ptuj 775
Skupaj 22.129

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.08.2019.