Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 824
Celje 2.151
Murska Sobota 798
Nova Gorica 1.347
Postojna 1.057
Slovenj Gradec 667
Trbovlje 451
Koper 1.608
Kranj 2.062
Ljubljana 5.614
Maribor 2.612
Novo mesto 1.057
Ptuj 692
Skupaj 20.940

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 16.06.2019.