Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 686
Celje 1.614
Murska Sobota 927
Nova Gorica 888
Postojna 763
Slovenj Gradec 597
Trbovlje 393
Koper 1.468
Kranj 1.425
Ljubljana 4.868
Maribor 2.336
Novo mesto 817
Ptuj 620
Skupaj 17.402

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 10.12.2018.