Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 937
Celje 2.116
Murska Sobota 831
Nova Gorica 1.523
Postojna 974
Slovenj Gradec 774
Trbovlje 512
Koper 1.840
Kranj 2.213
Ljubljana 5.358
Maribor 2.469
Novo mesto 977
Ptuj 726
Skupaj 21.250

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.09.2019.