Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 928
Celje 1.910
Murska Sobota 864
Nova Gorica 1.121
Postojna 909
Slovenj Gradec 502
Trbovlje 484
Koper 1.755
Kranj 1.509
Ljubljana 5.075
Maribor 2.870
Novo mesto 995
Ptuj 710
Skupaj 19.632

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 19.04.2019.