Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 830
Celje 1.877
Murska Sobota 878
Nova Gorica 982
Postojna 830
Slovenj Gradec 647
Trbovlje 421
Koper 1.541
Kranj 1.977
Ljubljana 5.239
Maribor 2.436
Novo mesto 892
Ptuj 833
Skupaj 19.383

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 16.10.2019.