Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 799
Celje 1.777
Murska Sobota 936
Nova Gorica 1.074
Postojna 980
Slovenj Gradec 757
Trbovlje 417
Koper 1.739
Kranj 1.734
Ljubljana 5.204
Maribor 2.986
Novo mesto 946
Ptuj 832
Skupaj 20.181

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 27.05.2018.