Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 749
Celje 1.643
Murska Sobota 842
Nova Gorica 897
Postojna 852
Slovenj Gradec 659
Trbovlje 460
Koper 1.366
Kranj 2.035
Ljubljana 4.799
Maribor 2.760
Novo mesto 921
Ptuj 601
Skupaj 18.584

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.02.2018.