Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 665
Celje 2.062
Murska Sobota 828
Nova Gorica 1.026
Postojna 678
Slovenj Gradec 595
Trbovlje 430
Koper 1.370
Kranj 1.784
Ljubljana 4.821
Maribor 2.485
Novo mesto 872
Ptuj 685
Skupaj 18.301

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 24.01.2020.