Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 738
Celje 1.909
Murska Sobota 826
Nova Gorica 954
Postojna 914
Slovenj Gradec 735
Trbovlje 457
Koper 1.448
Kranj 1.680
Ljubljana 4.821
Maribor 2.621
Novo mesto 879
Ptuj 767
Skupaj 18.749

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.11.2019.