Izhodni klici

Vsi tipi enot
Brežice 977
Celje 2.569
Murska Sobota 1.183
Nova Gorica 1.449
Postojna 1.023
Slovenj Gradec 574
Trbovlje 487
Koper 2.018
Kranj 2.149
Ljubljana 5.893
Maribor 2.883
Novo mesto 1.129
Ptuj 964
Skupaj 23.298

Grafični prikaz izhodnih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 17.07.2019.