Kakovost storitve

Gostota verjetnosti odzivnih časov

Zbirna funkcija verjetnosti odzivnih časov

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.09.2017.