Kakovost storitve

Gostota verjetnosti odzivnih časov

Zbirna funkcija verjetnosti odzivnih časov

Gostota verjetnosti časov trajanja klica

Zbirna funkcija verjetnosti časov trajanja klica

Gostota verjetnosti časov neodgovorjeni klici

Zbirna funkcija verjetnosti časov neodgovorjenih klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2020.