Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število mobilnih klicev 15 7 6 12 15 37 31 66 54 67 69 75 68 54 67 69 57 48 48 55 43 33 27 21
Število AML 5 3 3 3 2 12 3 18 9 10 8 11 13 15 14 15 9 10 9 12 6 8 4 4
Število uspešnih AML 5 3 3 3 1 10 3 16 7 7 8 8 11 14 13 14 8 10 5 9 6 8 4 2
Brežice
Število mobilnih klicev 1 1 5 7 2 5 2 6 3 3 6 2 1 4 8 1 2
Število AML 1 1
Število uspešnih AML 1 1
Celje
Število mobilnih klicev 2 6 4 1 5 11 3 15 10 7 3 13 9 1 4 6 5 4 6 2
Število AML 1 2 1 1 2 2 4 2 3 3 4 1 2 1 1 1 2
Število uspešnih AML 1 2 1 1 2 4 2 3 3 4 1 2 1 1 1 2
Murska Sobota
Število mobilnih klicev 2 4 2 1 1 1 3 4 9 1 5 5 1 5 3 2 6 2 3
Število AML 1 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1
Nova Gorica
Število mobilnih klicev 2 1 1 3 2 1 7 3 5 2 4 3 4 5 7 1 3 3 2 3 1
Število AML
Število uspešnih AML
Postojna
Število mobilnih klicev 1 4 10 3 3 4 6 4 1 1 2 3 1 1
Število AML
Število uspešnih AML
Slovenj Gradec
Število mobilnih klicev 1 1 2 1 1 4 1 1 1
Število AML 1
Število uspešnih AML
Trbovlje
Število mobilnih klicev 1 4 1 2 1 2 6 2 1 1 4
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Koper
Število mobilnih klicev 1 3 1 3 4 4 6 4 3 5 4 2 1 1 2 2 1 3
Število AML 2 1 2 1 2 1
Število uspešnih AML 2 1 2 1 2
Kranj
Število mobilnih klicev 1 2 1 3 8 4 4 3 3 6 12 7 3 7 9 13 2 2 3 8 1 1
Število AML 2 3 3 2 1 2 3 1 2 2
Število uspešnih AML 2 3 1 2 1 2 3 2 2
Ljubljana
Število mobilnih klicev 9 3 3 2 2 19 10 24 15 22 15 15 11 20 12 15 15 13 17 23 12 9 9 8
Število AML 4 1 2 1 1 9 2 8 6 7 4 6 6 7 6 5 3 6 6 7 3 4 4 3
Število uspešnih AML 4 1 2 1 1 7 2 8 5 4 4 4 4 6 5 4 2 6 4 4 3 4 4 2
Maribor
Število mobilnih klicev 3 4 9 8 7 9 9 8 9 5 9 11 11 7 3 6 6 3 5
Število AML 3 1 1 1 1 5 2 3 1 1 1
Število uspešnih AML 3 1 1 1 5 2 3 1 1 1
Novo mesto
Število mobilnih klicev 1 3 3 2 4 1 7 2 3 2 4 3 3 1 3 1 1
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Ptuj
Število mobilnih klicev 1 3 3 3 2 8 3 2 3 2 1
Število AML 1 1
Število uspešnih AML 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni čas prejema AML Minimalni čas prejema AML Maksimalni čas prejema AML Število mobilnih klicev Vsi AML v % Uspešni AML v %
00:00:15 00:00:02 00:00:35 1.044 19.7 % 17.0 %

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 16.10.2019.