Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število mobilnih klicev 16 7 8 7 6 20 38 48 46 69 65 61 54 67 71 70 85 63 61 76 51 35 34 26
Število AML 1 1 2 1 1 5 10 11 9 12 10 15 12 10 14 13 16 11 13 18 10 7 5 8
Število uspešnih AML 1 1 2 1 1 5 9 10 8 10 9 13 11 10 14 11 15 10 12 16 8 6 4 8
Brežice
Število mobilnih klicev 1 1 1 2 7 3 5 2 4 5 4 2 2 2 3 3 1
Število AML 1 2 1 1
Število uspešnih AML 2 1 1
Celje
Število mobilnih klicev 2 1 1 4 2 8 4 9 12 6 2 21 7 5 11 10 9 6 8 3 4 1
Število AML 1 1 4 1 2 1 3 3 3 3 3 5 2 3 2 1
Število uspešnih AML 1 1 4 1 2 1 3 3 3 3 3 5 2 3 1 1
Murska Sobota
Število mobilnih klicev 2 1 1 1 2 1 2 8 2 2 8 6 8 1 5 3 4
Število AML 2
Število uspešnih AML 1
Nova Gorica
Število mobilnih klicev 2 4 7 5 1 8 11 4 11 10 6 4 6 3 6 3
Število AML
Število uspešnih AML
Postojna
Število mobilnih klicev 1 1 6 3 3 5 2 3 5 5 4 6 3 3 3 1 1 1
Število AML 1 1 1 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1
Slovenj Gradec
Število mobilnih klicev 1 3 3 1 3 3 5 2 3 2 2
Število AML 1 1 2 3 1
Število uspešnih AML 1 1 2 2 1
Trbovlje
Število mobilnih klicev 2 4 3 1 1 2 1 3 1 6 2
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Koper
Število mobilnih klicev 1 2 1 2 2 7 5 4 5 6 6 5 2 7 1 2 4 2
Število AML 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Število uspešnih AML 1 1 1 2 1 1 1 2 1
Kranj
Število mobilnih klicev 1 2 3 5 4 6 5 1 2 2 2 2 8 5 3 7 1 5 2
Število AML 1 1 1 3 3 1 2
Število uspešnih AML 1 1 1 3 3 1 2
Ljubljana
Število mobilnih klicev 2 3 5 2 4 16 8 10 14 16 19 15 13 19 14 26 13 10 26 8 8 4 10
Število AML 2 1 3 8 4 3 5 5 4 7 5 6 6 6 2 3 10 4 4 2 3
Število uspešnih AML 2 1 3 7 3 3 4 4 4 6 5 6 5 6 1 3 9 3 3 2 3
Maribor
Število mobilnih klicev 7 6 5 8 6 7 7 7 7 2 11 9 9 8 10 9 9 6 5 2
Število AML 1 3 2 1 4 2 1 1 2 1 2 3 1 2
Število uspešnih AML 1 3 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2
Novo mesto
Število mobilnih klicev 2 1 1 1 2 7 6 6 4 8 2 10 9 3 1 2 3 5 2 2 2
Število AML 1 1 1 2 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1
Ptuj
Število mobilnih klicev 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2
Število AML 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni čas prejema AML Minimalni čas prejema AML Maksimalni čas prejema AML Število mobilnih klicev Vsi AML v % Uspešni AML v %
00:00:16 00:00:02 00:00:32 1.084 19.8 % 18.0 %

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.08.2019.