Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število mobilnih klicev 11 8 15 8 7 18 29 43 74 114 69 77 62 63 78 48 91 76 56 84 72 50 29 34
Število AML 3 1 4 2 5 11 12 9 28 11 17 16 20 21 16 25 23 14 47 23 16 12 14
Število uspešnih AML 1 1 4 2 5 10 10 7 26 8 16 16 20 20 14 18 23 11 41 22 14 10 11
Brežice
Število mobilnih klicev 1 3 2 3 3 5 4 16 3 7 2 3 1 13 6 3
Število AML 1 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1
Celje
Število mobilnih klicev 3 2 4 2 5 5 4 4 5 7 8 4 9 5 12 10 13 10 13 7 14 6 3
Število AML 1 1 2 4 5 2 4 2 4 4 3 3 9 3 3 5 1
Število uspešnih AML 1 1 2 2 4 2 4 2 4 3 3 2 8 3 2 5 1
Murska Sobota
Število mobilnih klicev 1 2 3 7 2 3 1 2 2 1 1 4 1
Število AML 1 1
Število uspešnih AML 1 1
Nova Gorica
Število mobilnih klicev 2 2 5 1 8 10 2 3 3 12 10 9 5 3 3 2
Število AML 1 1 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1
Postojna
Število mobilnih klicev 1 1 1 7 3 1 2 4 2 1 10 7 3 1 2 1 4 1
Število AML 1 1
Število uspešnih AML 1
Slovenj Gradec
Število mobilnih klicev 1 1 1 1 4 20 1 4 3 4 4 1 5 3 1 3 1
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Trbovlje
Število mobilnih klicev 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1
Število AML
Število uspešnih AML
Koper
Število mobilnih klicev 2 1 3 4 4 3 18 5 6 2 6 2 3 5 6 7 8 6 2 3
Število AML 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Kranj
Število mobilnih klicev
Število AML 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 8 6 2 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 6 6 2 1
Ljubljana
Število mobilnih klicev 5 2 8 1 1 5 14 17 24 60 18 25 27 24 25 14 27 25 4 30 21 10 8 13
Število AML 1 1 3 7 8 6 20 3 7 11 12 15 6 15 17 3 21 10 5 5 11
Število uspešnih AML 1 3 7 6 4 19 3 7 11 12 15 5 9 17 3 20 10 5 4 8
Maribor
Število mobilnih klicev 1 2 3 2 2 3 3 20 7 2 8 8 8 12 7 9 4 14 7 11 4 2 8
Število AML 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 2 1 5 3 2
Število uspešnih AML 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 5 3 2
Novo mesto
Število mobilnih klicev 3 2 1 4 4 3 4 5 2 2 2 1 4 4 2 8 4 3 4
Število AML 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1 1 1 1
Ptuj
Število mobilnih klicev 1 1 6 4 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 4
Število AML 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni čas prejema AML Minimalni čas prejema AML Maksimalni čas prejema AML Število mobilnih klicev Vsi AML v % Uspešni AML v %
00:00:15 00:00:01 00:00:40 1.216 28.8 % 25.5 %

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 11.07.2020.