Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število mobilnih klicev 16 6 8 14 7 17 21 29 55 56 74 68 66 78 67 81 58 55 58 53 35 17 29 17
Število AML 4 1 2 3 1 3 8 6 7 11 7 8 23 10 18 21 13 17 15 10 13 6 14 5
Število uspešnih AML 4 2 3 1 2 7 6 7 10 6 7 20 9 17 19 10 14 11 10 12 6 13 5
Brežice
Število mobilnih klicev 1 4 1 2 7 2 5 1 2 6 1 1 3
Število AML
Število uspešnih AML
Celje
Število mobilnih klicev 1 1 5 1 9 6 9 5 5 8 14 5 7 10 7 11 3 3 1 4
Število AML 1 2 2 2 2 1 5 3 1 4 3 2 2 3
Število uspešnih AML 1 2 2 2 2 1 5 2 1 4 3 2 2 3
Murska Sobota
Število mobilnih klicev 4 1 1 2 5 3 4 3 1 1 1 3 2 4 4 1 3 3 1
Število AML 1 1
Število uspešnih AML 1
Nova Gorica
Število mobilnih klicev 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 7 7 5 1 2 2 1 2
Število AML 1 1 1 2 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1 1 1 1
Postojna
Število mobilnih klicev 3 1 1 2 14 2 1 6 5 14 5 2 1 1 1
Število AML 1 1 2 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 2 1 1 1
Slovenj Gradec
Število mobilnih klicev 1 1 2 1 4 1 2 1 1
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Trbovlje
Število mobilnih klicev 1 1 2 1 4 3 1 4 1 1 3 3 1
Število AML
Število uspešnih AML
Koper
Število mobilnih klicev 1 1 1 1 3 1 4 4 7 4 3 4 1 2 9 1 1 2
Število AML 1 1 1 1 1 1 2
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1 1
Kranj
Število mobilnih klicev 1 1 1 3 3 2 7 4 4 3 6 4 5 9 2 3 7 3 3 2 6 2
Število AML 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 1
Število uspešnih AML 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 4 1
Ljubljana
Število mobilnih klicev 3 2 6 7 1 8 2 3 15 15 19 12 26 15 16 22 18 10 19 10 10 4 9 2
Število AML 2 1 2 1 1 1 1 1 7 4 1 3 14 8 10 12 5 7 6 5 7 2 6 1
Število uspešnih AML 2 2 1 1 1 1 1 7 3 1 2 12 8 9 11 5 6 2 5 7 2 5 1
Maribor
Število mobilnih klicev 3 3 1 3 6 7 6 10 7 17 16 22 9 7 8 3 8 8 6 4 6 2
Število AML 1 3 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 1
Število uspešnih AML 1 3 1 1 1 3 4 1 2 3 2 1
Novo mesto
Število mobilnih klicev 2 1 1 1 1 1 3 6 2 4 1 2 1 3 9 6 3
Število AML 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1
Ptuj
Število mobilnih klicev 1 1 2 7 4 4 5 2 6 6 1 5 6 1 1 1
Število AML 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni čas prejema AML Minimalni čas prejema AML Maksimalni čas prejema AML Število mobilnih klicev Vsi AML v % Uspešni AML v %
00:00:17 -1:59:57 00:00:41 985 22.9 % 20.4 %

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2020.