Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število mobilnih klicev 20 10 14 15 9 5 29 42 43 52 42 49 63 54 59 32 66 67 57 78 105 88 59 43
Število AML 1 2 3 4 3 4 13 11 12 11 9 15 10 15 9 20 18 9 16 11 19 9 11
Število uspešnih AML 1 2 3 4 3 4 12 11 10 8 8 14 7 13 7 15 16 8 16 11 15 6 9
Brežice
Število mobilnih klicev 1 1 1 5 3 2 2 8 4 7 1 2 3 3 6 11 12 1
Število AML 1 1 1 1 1 2
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1 1
Celje
Število mobilnih klicev 2 2 3 2 7 7 5 1 15 13 8 4 16 8 3 9 10 18 6 8
Število AML 2 1 1 3 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 4 4
Število uspešnih AML 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3
Murska Sobota
Število mobilnih klicev 1 2 2 4 4 2 3 1 9 4 3 3 6
Število AML 1 2 1 1
Število uspešnih AML 1 2 1 1
Nova Gorica
Število mobilnih klicev 3 1 1 3 2 1 4 3 4 1 3 8 1 3 3 7 7 13 5 5 5
Število AML 1 2 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1
Postojna
Število mobilnih klicev 1 1 1 3 1 1 1 7 4 5 6 4 3
Število AML 1 3
Število uspešnih AML 1 3
Slovenj Gradec
Število mobilnih klicev 1 2 1 2 4 1 1 5 4 1 1 1 6 1
Število AML 1 1 1 2 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1
Trbovlje
Število mobilnih klicev 1 1 2 1 2 2 2 1 1 4 3 10 3 3 3
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Koper
Število mobilnih klicev 1 1 2 1 4 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 7 2 2 1
Število AML 1 1 2 2 1 3 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1 2 1 1
Kranj
Število mobilnih klicev
Število AML 1 2 1 1 3 2 4 3 1 2 2
Število uspešnih AML 1 2 1 3 1 3 1 1 2 2
Ljubljana
Število mobilnih klicev 5 4 10 7 4 1 8 13 18 19 13 18 26 12 18 6 15 18 16 27 5 21 13 8
Število AML 1 1 3 2 2 2 7 5 9 5 6 7 4 8 3 6 10 4 8 2 8 4 3
Število uspešnih AML 1 1 3 2 2 2 7 5 9 4 5 7 3 8 3 6 9 4 8 2 6 3 2
Maribor
Število mobilnih klicev 4 2 3 2 4 6 4 7 1 6 4 4 3 3 12 8 6 7 26 4 16 3
Število AML 2 1 1 3 2 2
Število uspešnih AML 1 1 1 3 2 1
Novo mesto
Število mobilnih klicev 3 3 4 4 4 1 2 5 9 3 3 2 1 13 11 13 4 5
Število AML 1 2 2 1 1 1 2 1
Število uspešnih AML 1 2 1 2 1
Ptuj
Število mobilnih klicev 6 1 2 1 6 2 3 5 7 6 4 3 4 5 1 5 2
Število AML 1 1
Število uspešnih AML 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni čas prejema AML Minimalni čas prejema AML Maksimalni čas prejema AML Število mobilnih klicev Vsi AML v % Uspešni AML v %
00:00:19 00:00:03 00:00:46 1.101 21.3 % 18.4 %

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 14.12.2019.