Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število mobilnih klicev 17 13 3 3 6 17 22 56 71 58 56 64 60 59 48 72 39 59 61 53 49 37 35 36
Število AML 9 2 1 1 3 18 12 9 10 17 9 12 9 12 8 17 20 12 7 4 12 13
Število uspešnih AML 9 2 1 1 3 17 12 9 10 14 8 12 7 10 7 17 17 8 5 4 12 12
Brežice
Število mobilnih klicev 2 1 3 5 3 5 12 2 7 4 1 2 1 3 1
Število AML 1 2 1
Število uspešnih AML 1 1 1
Celje
Število mobilnih klicev 1 2 1 3 3 6 5 4 6 2 5 5 7 4 6 7 8 4 2 4 3
Število AML 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 4 1 1 4 1
Število uspešnih AML 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 1 1 4 1
Murska Sobota
Število mobilnih klicev 2 3 1 4 3 4 2 1 1 4 2 6 3 1 4 1 7
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Nova Gorica
Število mobilnih klicev 1 2 1 1 2 7 6 7 12 4 1 1 3 1 3 7 1
Število AML
Število uspešnih AML
Postojna
Število mobilnih klicev 1 1 2 3 3 5 1 5 3 2 2 1 3 10 7 2 3 3 2
Število AML 1 1 1 2
Število uspešnih AML 1 1 2
Slovenj Gradec
Število mobilnih klicev 4 7 1 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Trbovlje
Število mobilnih klicev 1 1 2 8 2 2 1 2 1 3 3 1 1
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Koper
Število mobilnih klicev 1 2 5 7 4 1 7 3 1 13 12 2 1 3 4 6 3 3
Število AML 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2
Število uspešnih AML 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2
Kranj
Število mobilnih klicev 2 10 12 5 4 11 4 13 5 3 8 8 6 8 11 3 6 4
Število AML 1 3 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Število uspešnih AML 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Ljubljana
Število mobilnih klicev 11 5 3 2 2 4 1 13 17 12 15 14 10 13 8 13 8 16 21 10 14 5 13 16
Število AML 6 2 1 6 6 4 7 7 3 6 2 4 4 9 11 4 5 2 5 10
Število uspešnih AML 6 2 1 6 6 4 7 5 3 6 2 3 3 9 8 3 3 2 5 9
Maribor
Število mobilnih klicev 2 1 2 3 3 10 7 4 7 4 14 6 10 5 5 4 6 8 5 1 1
Število AML 2 1 3 1 4 2 2 2 1 3 1
Število uspešnih AML 2 1 3 1 3 2 2 1 1 3 1
Novo mesto
Število mobilnih klicev 1 2 5 4 3 4 1 2 1 3 1 2 5 3 3 1
Število AML 2 1 1 1 1
Število uspešnih AML 2 1 1 1
Ptuj
Število mobilnih klicev 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 4 4
Število AML 1 1
Število uspešnih AML 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni čas prejema AML Minimalni čas prejema AML Maksimalni čas prejema AML Število mobilnih klicev Vsi AML v % Uspešni AML v %
00:00:16 00:00:03 00:00:37 994 21.8 % 19.8 %

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.09.2019.