Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število mobilnih klicev 22 7 7 13 10 11 16 33 36 45 51 61 56 51 60 66 68 44 63 74 62 46 24 9
Število AML 3 5 6 3 4 6 9 11 13 15 22 12 16 22 14 20 14 19 16 19 14 12 4
Število uspešnih AML 3 3 6 2 4 3 7 10 10 12 18 9 15 18 13 19 13 17 16 14 11 12 4
Brežice
Število mobilnih klicev 4 3 1 3 3 2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 4 3 2
Število AML 1 2 1
Število uspešnih AML 1 2 1
Celje
Število mobilnih klicev 2 2 3 4 3 9 6 1 6 6 3 5 7 5 6 7 8 7 3 1
Število AML 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 4 3
Število uspešnih AML 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3
Murska Sobota
Število mobilnih klicev 1 2 3 4 2 6 14 3 1 2 4
Število AML 1
Število uspešnih AML 1
Nova Gorica
Število mobilnih klicev 2 1 3 2 6 1 2 6 3 1 1 3 3 3 7 4 3 1
Število AML 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1
Postojna
Število mobilnih klicev 1 1 3 6 1 1 6 4 3 2 2 3 13 4 3 1 2
Število AML 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1
Slovenj Gradec
Število mobilnih klicev 1 2 2 1 2 1 6 5 2 3 1
Število AML 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1
Trbovlje
Število mobilnih klicev 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1
Število AML 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1
Koper
Število mobilnih klicev 1 4 2 2 2 5 2 5 3 2 1 1 3 5 2 3 2 1
Število AML 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1 1
Kranj
Število mobilnih klicev 1 2 4 10 4 5 9 7 4 5 3 10 11 10 3 4 3
Število AML 1 4 1 2 2 1 1 2 1 3 4 4 1 1
Število uspešnih AML 1 3 1 2 1 1 1 2 2 4 4 1 1
Ljubljana
Število mobilnih klicev 10 1 6 4 1 3 3 5 9 9 18 21 10 13 19 14 27 13 15 11 22 13 9 3
Število AML 2 5 3 1 2 4 7 4 10 11 5 9 15 9 12 8 8 5 9 8 4 3
Število uspešnih AML 2 3 3 1 2 4 7 3 8 8 5 8 14 8 12 8 7 5 6 5 4 3
Maribor
Število mobilnih klicev 2 1 1 1 1 4 4 3 7 11 6 6 6 9 6 3 6 8 4 9 5 2
Število AML 1 1 1 1 2 4 2 2 1 2 1 4 4 1 4 4
Število uspešnih AML 1 1 1 2 4 2 2 2 1 3 4 1 4 4
Novo mesto
Število mobilnih klicev 1 4 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 4 7 2 4 2 1
Število AML 1 1 1 1 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1 1 1 1 1
Ptuj
Število mobilnih klicev 2 1 1 3 3 4 1 1 12 8 4 3 4 1
Število AML 1 1 1
Število uspešnih AML 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni čas prejema AML Minimalni čas prejema AML Maksimalni čas prejema AML Število mobilnih klicev Vsi AML v % Uspešni AML v %
00:00:16 -1:59:58 00:00:46 935 29.8 % 25.6 %

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 25.05.2020.