Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih SMS 2 2 4 2 1 6 1
Število izhodnih SMS 2 2
Število konverzacij 4 1 1 2 4 7 6 8 5 12 8 21 19 12 16 8 6 14 20 15 6 4 1
Brežice
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 1 1 1
Celje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 2 1 1 1 2 2 3 2 5 1 1
Murska Sobota
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 1 1 2
Nova Gorica
Število vhodnih SMS 2
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 2 1 1
Postojna
Število vhodnih SMS 2
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Slovenj Gradec
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Trbovlje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1
Koper
Število vhodnih SMS 2 2
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 2 1 2 1 1 1 1
Kranj
Število vhodnih SMS 2
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
Ljubljana
Število vhodnih SMS 2 1 4 1
Število izhodnih SMS 2 2
Število konverzacij 1 2 1 3 2 3 2 3 2 10 10 6 9 2 7 11 9 4 1
Maribor
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 3 2 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1
Novo mesto
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 1 1 1 1 2 5
Ptuj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 2 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih SMS na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:01:38 6 00:00:13 22 00:03:23 0,8

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 24.01.2020.