Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih SMS 9 13 1 1 1 7
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 8 4 1 1 3 6 3 27 12 17 24 19 15 19 16 14 20 18 19 16 6 9 6
Brežice
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1
Celje
Število vhodnih SMS 9 13 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 13 2 5 8 1 1 2 4 5 4 1 1 1
Murska Sobota
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Nova Gorica
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Postojna
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2
Slovenj Gradec
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Trbovlje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1
Koper
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 2 2 1
Kranj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 2 2 3 1 1 1
Ljubljana
Število vhodnih SMS 7
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 4 3 1 2 3 8 4 3 10 14 6 6 10 7 17 8 9 11 3 5 5
Maribor
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 2 2 3 3 1 1 5 5 1 1 1 3 1
Novo mesto
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 1 4 1 1 1 2
Ptuj
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih SMS na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:00:00 13 00:00:13 32 00:04:00 0,7

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 05.04.2020.