Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih sms 2 2 2 2 3 6 1 2 2 3 3 1
Število izhodnih sms
Število konverzacij 1 1 1 2 1 1 1 2
Brežice
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Celje
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Murska Sobota
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Nova Gorica
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Postojna
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Slovenj Gradec
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Trbovlje
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Koper
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Kranj
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Ljubljana
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Maribor
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Novo mesto
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Ptuj
Število vhodnih sms 2 2 2 2 3 6 1 2 2 3 3 1
Število izhodnih sms
Število konverzacij 1 1 1 2 1 1 1 2

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih sms na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:00:00 6 00:00:11 29 00:00:21 1,5

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 27.05.2018.