Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih SMS 29 1 1 3
Število izhodnih SMS 2 1 2
Število konverzacij 4 1 2 3 1 3 8 6 16 10 7 8 23 10 17 19 12 17 13 10 12 6 13 5
Brežice
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Celje
Število vhodnih SMS 26 1
Število izhodnih SMS 1
Število konverzacij 1 8 2 2 2 2 1 5 3 1 4 3 2 2 3
Murska Sobota
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1
Nova Gorica
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 2 1 1 1
Postojna
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Slovenj Gradec
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Trbovlje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Koper
Število vhodnih SMS 3
Število izhodnih SMS 1
Število konverzacij 1 1 1 1 1 1 1 2
Kranj
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS 1
Število konverzacij 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 1
Ljubljana
Število vhodnih SMS 3
Število izhodnih SMS 2
Število konverzacij 2 1 2 1 1 1 1 1 7 4 1 3 14 8 10 12 5 7 6 6 7 2 6 1
Maribor
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 3 1 1 1 3 5 1 1 3 2 2 1
Novo mesto
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1
Ptuj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih SMS na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:01:41 29 00:03:06 39 00:41:12 0,8

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.02.2020.