Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih sms 2 5 2 6 4 7 12 5 12 9 11 12 12 18 9 12 13 5 14 8 12 6 1
Število izhodnih sms 1
Število konverzacij 2 3 1 4 4 7 7 3 12 9 10 10 11 14 7 11 10 3 11 7 10 6 1
Brežice
Število vhodnih sms 2 1 1 4 2 3
Število izhodnih sms
Število konverzacij 2 1 4 2 1
Celje
Število vhodnih sms 2 2 5 2 2 2 3 3 3 6
Število izhodnih sms
Število konverzacij 2 2 4 2 2 2 3 3 3 6
Murska Sobota
Število vhodnih sms 2 2 2 2 2
Število izhodnih sms
Število konverzacij 1 2 2 1 1
Nova Gorica
Število vhodnih sms 3 1 3 4 2 2
Število izhodnih sms
Število konverzacij 3 1 3 3 2
Postojna
Število vhodnih sms 2 1 2 2 2 6
Število izhodnih sms
Število konverzacij 2 1 2 2 2 6
Slovenj Gradec
Število vhodnih sms 4 2 1 1 2
Število izhodnih sms
Število konverzacij 4 2 1
Trbovlje
Število vhodnih sms 2 2 1 2
Število izhodnih sms
Število konverzacij 2 1
Koper
Število vhodnih sms 2 2 2 3
Število izhodnih sms
Število konverzacij 2 2 2 3
Kranj
Število vhodnih sms 1 1 2 2
Število izhodnih sms 1
Število konverzacij 1 1 2 1
Ljubljana
Število vhodnih sms
Število izhodnih sms
Število konverzacij
Maribor
Število vhodnih sms 2 2 1 3 7 9 2 3 3 6 3 1 1 1 1
Število izhodnih sms
Število konverzacij 1 2 1 3 6 7 2 3 3 6 3 1 1 1 1
Novo mesto
Število vhodnih sms 2 5 2 4 3
Število izhodnih sms
Število konverzacij 1 2 2 1 1
Ptuj
Število vhodnih sms 5 2 2 4 1 2 4 1
Število izhodnih sms
Število konverzacij 3 1 2 4 1 2 4 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih sms na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:01:33 18 00:00:04 198 00:01:33 0,0

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.02.2018.