Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih SMS 1 1 1 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 2 1 4 9 10 6 12 10 15 12 10 14 11 15 10 12 17 9 7 5 8
Brežice
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 1 1
Celje
Število vhodnih SMS 1 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 4 1 2 1 3 3 2 2 3 5 2 3 2 1
Murska Sobota
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Nova Gorica
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Postojna
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Slovenj Gradec
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 3 1
Trbovlje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Koper
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Kranj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 3 3 1 2
Ljubljana
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 1 3 8 4 3 5 5 4 7 5 6 6 7 2 3 10 4 4 2 3
Maribor
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 2 1 4 3 1 1 2 1 2 3 1 2
Novo mesto
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 2 1
Ptuj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih SMS na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:00:00 1 00:00:00 4 00:00:00 0,7

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 20.08.2019.