Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih SMS 2 1 7 4 1 6 6 1 3
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 6 2 4 4 1 2 5 7 13 10 17 12 11 10 7 10 5 18 8 11 12 3 8 5
Brežice
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 1
Celje
Število vhodnih SMS 2 1 7 4 1 1 3
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 1 2
Murska Sobota
Število vhodnih SMS 6
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1
Nova Gorica
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 1
Postojna
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 2 3 1
Slovenj Gradec
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Trbovlje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 2 1 1
Koper
Število vhodnih SMS 6
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1
Kranj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1
Ljubljana
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 4 2 1 1 3 5 9 3 9 3 2 2 5 2 1 9 2 3 5 2 6 2
Maribor
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 2 1 2 1 1 1
Novo mesto
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 2 1 2 1 1
Ptuj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih SMS na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:00:00 7 00:04:26 31 01:16:11 0,7

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 10.12.2018.