Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih SMS 5 2 2 3 4 1 1 1 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 3 1 4 2 5 11 12 10 28 11 17 15 20 20 16 24 23 14 46 21 15 12 14
Brežice
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1
Celje
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 2 4 5 2 4 2 4 4 3 3 9 3 3 5 1
Murska Sobota
Število vhodnih SMS 5 1 3 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1
Nova Gorica
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1
Postojna
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Slovenj Gradec
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Trbovlje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Koper
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1
Kranj
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 7 5 2 1 1
Ljubljana
Število vhodnih SMS 1 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 3 7 8 7 20 3 7 11 12 15 6 15 17 3 21 10 5 5 11
Maribor
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 2 1 5 3 2
Novo mesto
Število vhodnih SMS 2 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ptuj
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih SMS na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:00:00 5 00:00:00 20 00:00:00 0,5

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 11.07.2020.