Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih SMS 2 2 1
Število izhodnih SMS 2 1
Število konverzacij 5 1 3 6 1 4 5 9 12 10 11 12 7 12 17 12 13 16 5 8 7 7 5
Brežice
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1
Celje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 2 6 2 2
Murska Sobota
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Nova Gorica
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Postojna
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1
Slovenj Gradec
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Trbovlje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1
Koper
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 1
Kranj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1
Ljubljana
Število vhodnih SMS 2 2 1
Število izhodnih SMS 2 1
Število konverzacij 1 2 5 2 2 5 4 5 6 4 3 10 8 9 1 5 1 3
Maribor
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 3 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1
Novo mesto
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 2 1 11 1
Ptuj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih SMS na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:36:09 2 00:04:42 8 01:46:18 0,7

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 21.11.2019.