Osnovni podatki za dan

Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vse regije
Število vhodnih SMS 1 1 2 1
Število izhodnih SMS 1
Število konverzacij 2 3 2 1 4 5 4 5 5 5 5 2 3 12 5 10 6 1 8 4
Brežice
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 1 1
Celje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 3 2 3 1 1 1 7 1 3 1 3
Murska Sobota
Število vhodnih SMS 2
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 2
Nova Gorica
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Postojna
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1
Slovenj Gradec
Število vhodnih SMS 1 1
Število izhodnih SMS 1
Število konverzacij 1
Trbovlje
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1
Koper
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 2 1 1 3 1 1 1 4
Kranj
Število vhodnih SMS 1
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 1 1 1 3 1 1
Ljubljana
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij
Maribor
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 3 1 2 2 1 1 3 1
Novo mesto
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1 1 3 2 1 1
Ptuj
Število vhodnih SMS
Število izhodnih SMS
Število konverzacij 1

Kumulativni dnevni podatki

Povprečni odzivni čas Maksimalno število vhodnih SMS na uro Povprečni čas trajanja konverzacije število vseh SMS Maksimalno trajanje klica Povprečno število sporočil v konverzaciji
00:00:00 2 00:00:01 6 00:00:32 0,6

Grafični prikaz števila klicev

Opozorilo: V pregled so vključeni samo avtomatsko zbrani podatki od 01.01.2011 do 17.07.2019.