Pregled podatkov regijskih centrov za obveščanje za tekočo uro: 8

Število dohodnih klicev v tekoči uri
24
Največje letošnje število klicev v tekoči uri
114
Najmanjše letošnje število klicev v eni uri
4
Dnevno število dohodnih klicev
207
Letošnje število dohodnih klicev
21.298
Število neodgovorjenih klicev v tekoči uri
3
Današnje število neodgovorjenih klicev
30
Število AML klicev v tekoči uri
8
Število uspešnih AML klicev v tekoči uri
7
Današnje število AML klicev
58
Odstotek uspešnih AML klicev
91.38%
Število eCall klicev v tekoči uri
0
Današnje število eCall klicev
0
Število SMS sporočil v tekoči uri
2
Današnje število SMS sporočil
77
Število odhodnih klicev v tekoči uri
10
Današnje število odhodnih klicev
121
Število "paging" sporočil v tekoči uri
0
Današnje število "paging" sporočil
4
Ura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število odgovorjenih klicev 18 11 11 6 15 19 38 38 21
Število neodgovorjenih klicev 2 1 2 2 6 0 6 8 3
Skupno število klicev 20 12 13 8 21 19 44 46 24
Potrebno število operaterjev 2 1 1 1 2 2 2 2 0
Število SMS sporočil 3 15 11 15 8 2 14 7 2
eCall 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Število "paging" sporočil 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Število AML klicev 5 1 3 2 7 7 14 11 8
Število uspešnih AML 5 0 3 2 7 7 13 9 7