Pregled števila klicev s podatki AML

Število klicev iz mobilnih naprav
33.893
2.18% manj glede na primerjalno obdobje
Število AML klicev
14.300
88.60% več glede na primerjalno obdobje
Število uspešnih AML klicev
12.010
80.63% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - A1
26,67
34.89% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telekom
16,24
15.24% manj glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telemach
14,28
3.47% več glede na primerjalno obdobje