Pregled števila klicev s podatki AML

Število klicev iz mobilnih naprav
31.383
12.60% več glede na primerjalno obdobje
Število AML klicev
13.605
130.24% več glede na primerjalno obdobje
Število uspešnih AML klicev
11.654
123.26% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - A1
24,42
45.80% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telekom
15,36
6.50% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telemach
11,68
31.35% manj glede na primerjalno obdobje