Pregled števila klicev s podatki AML

Število klicev iz mobilnih naprav
38.234
12.16% več glede na primerjalno obdobje
Število AML klicev
17.447
104.08% več glede na primerjalno obdobje
Število uspešnih AML klicev
14.966
104.43% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - A1
25,72
30.78% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telekom
14,69
12.45% manj glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telemach
12,95
2.58% manj glede na primerjalno obdobje