Pregled števila klicev s podatki AML

Število klicev iz mobilnih naprav
43.119
4.11% več glede na primerjalno obdobje
Število AML klicev
22.414
17.68% več glede na primerjalno obdobje
Število uspešnih AML klicev
19.560
19.00% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - A1
21,01
20.52% manj glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telekom
12,70
11.81% manj glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telemach
11,42
12.60% manj glede na primerjalno obdobje