Pregled števila klicev s podatki AML

Število klicev iz mobilnih naprav
35.370
15.91% več glede na primerjalno obdobje
Število AML klicev
14.811
93.84% več glede na primerjalno obdobje
Število uspešnih AML klicev
12.697
91.39% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - A1
26,64
37.63% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telekom
16,04
10.34% manj glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telemach
13,43
1.09% manj glede na primerjalno obdobje