Pregled števila klicev s podatki AML

Število klicev iz mobilnih naprav
36.926
29.30% več glede na primerjalno obdobje
Število AML klicev
16.403
42.25% več glede na primerjalno obdobje
Število uspešnih AML klicev
14.133
43.73% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - A1
29,89
41.05% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telekom
13,29
11.21% manj glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - Telemach
10,52
21.13% manj glede na primerjalno obdobje