Pregled števila klicev s podatki AML

Število klicev iz mobilnih naprav
29.988
1.39% manj glede na primerjalno obdobje
Število AML klicev
13.074
117.28% več glede na primerjalno obdobje
Število uspešnih AML klicev
11.226
112.17% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s)
19,52
23.03% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - 0
28,44
55.19% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - 1
13,38
2.03% več glede na primerjalno obdobje
Povprečni čas prejema AML (s) - 121
10,76
34.18% manj glede na primerjalno obdobje