Število odhodnih klicev
20.172
6.86% več glede na primerjalno obdobje
Število prevezav
12.878
Primerjava s predhodnim letom ni na voljo
POLICIJA
804
9.76% manj glede na primerjalno obdobje
ZDRAVSTVO
12.234
24.61% več glede na primerjalno obdobje
GASILCI
1.407
3.70% manj glede na primerjalno obdobje
Druge enote ZiR
1.791
30.18% manj glede na primerjalno obdobje
Druge in nekategorizirane enote
3.936
4.97% manj glede na primerjalno obdobje