Število odhodnih klicev
22.519
7.63% več glede na primerjalno obdobje
Število prevezav
9.187
Primerjava s predhodnim letom ni na voljo
POLICIJA
1.330
13.10% več glede na primerjalno obdobje
ZDRAVSTVO
11.666
12.24% več glede na primerjalno obdobje
GASILCI
1.580
4.01% manj glede na primerjalno obdobje
Druge enote ZiR
2.962
4.24% manj glede na primerjalno obdobje
Druge in nekategorizirane enote
4.981
7.95% več glede na primerjalno obdobje