Število odhodnih klicev
21.833
26.01% manj glede na primerjalno obdobje
Število prevezav
12.303
Primerjava s predhodnim letom ni na voljo
POLICIJA
1.036
23.54% manj glede na primerjalno obdobje
ZDRAVSTVO
11.543
29.07% manj glede na primerjalno obdobje
GASILCI
2.250
7.60% več glede na primerjalno obdobje
Drugo
7.004
28.44% manj glede na primerjalno obdobje