Število odhodnih klicev
25.749
0.66% manj glede na primerjalno obdobje
Število prevezav
14.080
2.98% manj glede na primerjalno obdobje
POLICIJA
1.330
5.20% manj glede na primerjalno obdobje
ZDRAVSTVO
12.940
4.78% manj glede na primerjalno obdobje
GASILCI
2.111
5.39% več glede na primerjalno obdobje
Drugo
9.368
4.98% več glede na primerjalno obdobje