Število odhodnih klicev
21.739
14.30% več glede na primerjalno obdobje
Število prevezav
13.263
Primerjava s predhodnim letom ni na voljo
POLICIJA
939
2.49% manj glede na primerjalno obdobje
ZDRAVSTVO
12.840
22.87% več glede na primerjalno obdobje
GASILCI
1.314
0.84% več glede na primerjalno obdobje
Drugo
6.646
5.44% več glede na primerjalno obdobje