Število odhodnih klicev
23.518
1.67% več glede na primerjalno obdobje
Število prevezav
13.626
42.88% več glede na primerjalno obdobje
POLICIJA
1.358
Enako kot v primerjalnem obdobju
ZDRAVSTVO
12.697
5.96% več glede na primerjalno obdobje
GASILCI
1.812
11.65% več glede na primerjalno obdobje
Drugo
7.651
6.33% manj glede na primerjalno obdobje