Število odhodnih klicev
24.112
18.07% več glede na primerjalno obdobje
Število prevezav
13.672
Primerjava s predhodnim letom ni na voljo
POLICIJA
1.307
32.56% več glede na primerjalno obdobje
ZDRAVSTVO
12.886
16.86% več glede na primerjalno obdobje
GASILCI
1.795
18.95% več glede na primerjalno obdobje
Drugo
8.124
17.76% več glede na primerjalno obdobje