Pregled števila eCall klicev

Grafični prikaz števila klicev

Brežice Celje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo mesto Postojna Ptuj Slovenj Gradec Trbovlje Skupaj
05.2021 0 16 12 4 16 3 1 2 1 3 4 1 1 64
06.2021 0 24 23 9 36 14 3 4 8 6 3 3 0 133
Skupaj 0 40 35 13 52 17 4 6 9 9 7 4 1 197