O podatkih

Podatki se ažurirajo v skladu s pravili Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Za več informacij se obrnite na e-naslov urszr@urszr.si

URSZR ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti, ki bi nastala zaradi uporabe prikazanih podatkov. Prikazani podatki so zgolj in le informativne narave in ne morejo biti osnova za kakršno koli dejanje povezano s to objavo.

Klici na številko 112 so regijsko usmerjeni in se med telefonskimi centralami še ne prelivajo, zato na vrednosti posameznih podatkov v pogledu "Vse regije" lahko vpliva zmožnost obdelave klicev glede na trenutno število operaterjev v posameznem ReCO.*

Glede na regijsko seštevanje podatkov v osnovnem pregledu obstaja možnost rahlega odstopanja od dejanskega števila, ki je prikazan za vsako regijo posebej!