Navodila za uporabo

Parametrizacija

Parametrizacija omogoča vnos naslednjih parametrov:

 • Datumski časovni interval (param Datum)
 • Čas datuma-od in datuma-do (param Čas)
 • Izbor regij (param Regije)
 • Minimalno trajanje klica (param TrajanjeMin)
 • Maksimalno trajanje klica (param TrajanjeMax)
 • Minimalni odzivni čas (param OdzivMin)
 • Maksimalni odzivni čas (param OdzivMax)
 • Verjetnost, da bo klic blokiran oziroma da bo moral čakati - P v formuli Erlang C (param P)
 • Agregacija po dnevih, mesecih ali letih (param Agg)

Izbor parametrov je odvisen od vrste obdelave podatkov.

Parametri se shranijo ob izvedbi akcije osveževanja podatkov, po kliku na gumb Osveži. Pred shranjevanjem program preveri veljavnost parametrov. V kolikor nek parameter ni veljaven, program izpiše opozorilo, akcijo osveževanja pa zaustavi.

Tekoči podatki

Podatki o klicih tekočega dne

Tekoči podatki obsegajo sledeče podatke tekočega dne:

 • podatki zadnje ure (št. klicev na uro, potrebno št. operaterjev, povprečni odzivni čas, št. zavrženih klicev)
 • podatki za tekoči dan (skupno št. klicev v dnevu, potrebno št. operaterjev, št. zavrženih klicev)
 • kumulativni dnevni podatki (povprečni odzivni čas, povprečno trajanje klica, skupno št. klicev v dnevu, max št. klicev v določeni uri, skupno št. zavrženih klicev, max št. potrebnih operaterjev v določeni uri, min št. potrebnih operaterjev v določeni uri

Diagram prikazuje število klicev po izbranih regijah, prikazano po urah v tekočem dnevu.

Podatki o kvaliteti storitve klicev tekočega dne

Tekoči podatki obsegajo sledeče podatke tekočega dne:

 • podatki zadnje ure (št. klicev na uro, potrebno št. operaterjev, povprečni odzivni čas, št. zavrženih klicev)
 • podatki za tekoči dan (skupno št. klicev v dnevu, potrebno št. operaterjev, št. zavrženih klicev, povprečni odzivni čas, povprečni čas trajanja klica, max odzivni čas, max trajanje klica)
 • kumulativni dnevni podatki (povprečni odzivni čas, povprečno trajanje klica, skupno št. klicev v dnevu, max št. klicev v določeni uri, skupno št. zavrženih klicev, max št. potrebnih operaterjev v določeni uri, min št. potrebnih operaterjev v določeni uri

Diagram prikazuje odzivni čas po izbranih regijah, prikazano po urah v tekočem dnevu.

Analize

Število klicev

V tabeli in diagramu so prikazani podatki o številu klicev za vsako agregacijsko enoto na izbranem časovnem intervalu.

Parameter agregacije omogoča prikaz podatkov po dnevihmesecih ali letih.

Kakovost storitve

Diagrami prikazujejo sledeče podatke (po izbranih regijah):

 • gostota verjetnosti odzivnih časov
 • zbirna funkcija verjetnosti odzivnih časov
 • gostota verjetnosti časov trajanja klica
 • zbirna funkcija verjetnosti časov trajanja klica

OPOMBA: Zaradi optimizacije pri obdelavi podatkov so vrednosti odzivnih časov in vrednosti trajanja klicev v zbirnih funkcijah izračunane z metodo linearne interpolacije.

Potrebno število operaterjev

V tabeli in diagramu so prikazani podatki o potrebnem številu operaterjev za vsako agregacijsko enoto na izbranem časovnem intervalu.

Parameter agregacije omogoča prikaz podatkov po dnevihmesecih ali letih. V istem diagramu so poleg potrebnega števila operaterjev prikazani tudi podatki o številu klicev. Program izračuna še datum in vrednost največjega število potrebnih operaterjev (na izbranem časovnem intervalu).

Obdelava po urah

V tabeli so prikazani kumulativni podatki po urah za izbran časovni interval.

Z ustrezno uporabo tabelaričnih podatkov je mogoče pridobiti podatek o npr. vseh urah, ko je bilo klicev manj/več od opazovane vrednosti.

Vir podatkov

V tabeli so prikazani vsi izvorni podatki na izbranem časovnem intervalu, ki predstavljajo osnovo za vse nadaljnje obdelave.