Vrsta klica Število klicev
Interni 4.409
Neopredeljeno 304
Stacionarni 4.911
Mobilni 27.641
Tujina 660
IP 497

Incoming Call data by type and region

Interni Neopredeljeno Stacionarni Mobilni Tujina IP Skupaj
Brežice 330 26 199 1.219 55 3 1.832
Celje 406 41 674 4.010 43 221 5.395
Koper 161 20 421 1.528 88 8 2.226
Kranj 459 15 433 1.982 60 26 2.975
Ljubljana 928 67 1.069 7.855 159 72 10.150
Maribor 316 29 680 3.761 43 95 4.924
Murska Sobota 211 9 192 1.129 27 12 1.580
Nova Gorica 184 25 165 1.163 56 10 1.603
Novo mesto 158 11 201 1.374 22 7 1.773
Postojna 569 6 190 1.096 61 11 1.933
Ptuj 57 36 242 976 26 18 1.355
Slovenj Gradec 78 14 163 751 7 6 1.019
Trbovlje 552 5 282 797 13 8 1.657
Skupaj 4.409 304 4.911 27.641 660 497 38.422