Vrsta klica Število klicev
Interni 4.695
Neopredeljeno 372
Stacionarni 5.171
Mobilni 32.718
Tujina 1.951
IP 339

Incoming Call data by type and region

Interni Neopredeljeno Stacionarni Mobilni Tujina IP Skupaj
Brežice 235 18 217 1.527 59 3 2.059
Celje 515 49 605 4.506 132 96 5.903
Koper 259 41 671 2.533 332 13 3.849
Kranj 596 31 567 2.882 256 13 4.345
Ljubljana 947 80 1.122 9.060 413 67 11.689
Maribor 246 43 597 3.644 175 81 4.786
Murska Sobota 289 23 146 1.270 85 8 1.821
Nova Gorica 283 23 222 1.527 167 8 2.230
Novo mesto 215 16 217 1.507 64 9 2.028
Postojna 403 25 242 1.355 154 2 2.181
Ptuj 61 13 205 1.106 55 29 1.469
Slovenj Gradec 111 6 128 919 49 8 1.221
Trbovlje 535 4 232 882 10 2 1.665
Skupaj 4.695 372 5.171 32.718 1.951 339 45.246