Vrsta klica Število klicev
Interni 4.571
Neopredeljeno 339
Stacionarni 5.041
Mobilni 29.817
Tujina 994
IP 490

Incoming Call data by type and region

Interni Neopredeljeno Stacionarni Mobilni Tujina IP Skupaj
Brežice 246 16 222 1.348 33 2 1.867
Celje 458 60 621 4.121 98 123 5.481
Koper 215 23 442 1.822 109 17 2.628
Kranj 523 17 410 2.415 81 24 3.470
Ljubljana 980 66 1.228 8.228 208 170 10.880
Maribor 274 29 634 3.831 98 97 4.963
Murska Sobota 252 20 226 1.329 53 14 1.894
Nova Gorica 180 36 180 1.323 139 6 1.864
Novo mesto 167 17 226 1.393 49 5 1.857
Postojna 574 13 226 1.217 56 6 2.092
Ptuj 65 21 287 1.123 45 21 1.562
Slovenj Gradec 112 14 143 847 20 0 1.136
Trbovlje 525 7 196 820 5 5 1.558
Skupaj 4.571 339 5.041 29.817 994 490 41.252