Vrsta klica Število klicev
Interni 4.411
Neopredeljeno 358
Stacionarni 4.550
Mobilni 30.290
Tujina 810
IP 435

Incoming Call data by type and region

Interni Neopredeljeno Stacionarni Mobilni Tujina IP Skupaj
Brežice 232 14 211 1.245 37 6 1.745
Celje 391 116 576 4.198 68 196 5.545
Koper 247 22 518 2.317 87 13 3.204
Kranj 462 26 421 2.345 74 8 3.336
Ljubljana 971 55 1.004 8.371 203 43 10.647
Maribor 231 29 549 3.666 75 91 4.641
Murska Sobota 249 10 164 1.088 47 12 1.570
Nova Gorica 212 29 197 1.401 69 12 1.920
Novo mesto 234 19 199 1.565 37 10 2.064
Postojna 537 12 197 1.527 64 24 2.361
Ptuj 89 17 186 1.021 26 15 1.354
Slovenj Gradec 73 5 113 789 15 1 996
Trbovlje 483 4 215 757 8 4 1.471
Skupaj 4.411 358 4.550 30.290 810 435 40.854