Vrsta klica Število klicev
Interni 5.138
Neopredeljeno 370
Stacionarni 5.178
Mobilni 34.005
Tujina 1.313
IP 295

Incoming Call data by type and region

Interni Neopredeljeno Stacionarni Mobilni Tujina IP Skupaj
Brežice 334 20 178 1.431 34 4 2.001
Celje 564 51 656 4.451 110 96 5.928
Koper 215 24 471 2.162 168 7 3.047
Kranj 638 30 518 2.602 105 23 3.916
Ljubljana 1.164 71 1.169 9.832 272 38 12.546
Maribor 288 52 649 4.338 141 67 5.535
Murska Sobota 322 16 210 1.249 69 10 1.876
Nova Gorica 241 31 171 1.404 121 13 1.981
Novo mesto 202 15 249 1.571 55 4 2.096
Postojna 469 20 198 1.397 104 6 2.194
Ptuj 79 18 226 1.715 52 15 2.105
Slovenj Gradec 142 13 213 953 72 8 1.401
Trbovlje 480 9 270 900 10 4 1.673
Skupaj 5.138 370 5.178 34.005 1.313 295 46.299