Ura Število klicev
0 854
1 696
2 597
3 477
4 533
5 749
6 1.155
7 1.988
8 2.523
9 2.682
10 2.734
11 2.755
12 2.588
13 2.520
14 2.585
15 2.577
16 2.637
17 2.544
18 2.769
19 2.869
20 2.417
21 2.134
22 1.670
23 1.117

Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicev Povprečno število klicev Največje število klicev
46.170 63,5 272

Maksimalno število klicev: 1.990, dne 27.05.2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicev 854 696 597 477 533 749 1.155 1.988 2.523 2.682 2.734 2.755 2.588 2.520 2.585 2.577 2.637 2.544 2.769 2.869 2.417 2.134 1.670 1.117
Povprečno število klicev 27,5 22,5 19,3 15,4 17,2 24,2 37,3 64,1 81,4 86,5 88,2 91,8 86,3 84 86,2 85,9 87,9 84,8 92,3 95,6 80,6 71,1 55,7 37,2
Največje število klicev 64 35 54 26 38 41 69 89 108 131 131 126 111 114 127 125 139 109 240 272 139 109 88 73

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah - "box plot"