Ura Število klicev
0 626
1 527
2 451
3 353
4 389
5 584
6 990
7 1.796
8 2.308
9 2.507
10 2.597
11 2.655
12 2.574
13 2.595
14 2.448
15 2.592
16 2.584
17 2.516
18 2.447
19 2.371
20 1.838
21 1.463
22 1.147
23 869

Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicev Povprečno število klicev Največje število klicev
41.227 55,8 199

Maksimalno število klicev: 1.778, dne 03.10.2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicev 626 527 451 353 389 584 990 1.796 2.308 2.507 2.597 2.655 2.574 2.595 2.448 2.592 2.584 2.516 2.447 2.371 1.838 1.463 1.147 869
Povprečno število klicev 20,2 17 14,5 11,4 12,5 18,8 31,9 57,9 74,5 80,9 83,8 85,6 83,0 83,7 79,0 83,6 83,4 81,2 78,9 79,0 61,3 48,8 38,2 29,0
Največje število klicev 38 30 32 19 26 33 60 94 119 164 161 134 146 110 107 112 119 119 146 199 140 79 136 50

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah - "box plot"