Ura Število klicev
0 761
1 605
2 501
3 459
4 481
5 677
6 1.185
7 1.849
8 2.415
9 2.589
10 2.769
11 2.827
12 2.714
13 2.608
14 2.804
15 2.767
16 2.804
17 2.713
18 2.784
19 2.791
20 2.290
21 1.607
22 1.250
23 485

Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicev Povprečno število klicev Največje število klicev
44.735 62,0 172

Maksimalno število klicev: 1.809, dne 11.09.2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicev 761 605 501 459 481 677 1.185 1.849 2.415 2.589 2.769 2.827 2.714 2.608 2.804 2.767 2.804 2.713 2.784 2.791 2.290 1.607 1.250 485
Povprečno število klicev 24,5 19,5 16,2 14,8 15,5 22,6 39,5 61,6 80,5 86,3 92,3 94,2 90,5 86,9 93,5 92,2 93,5 90,4 92,8 93,0 76,3 53,6 41,7 16,2
Največje število klicev 39 46 41 26 33 56 89 87 107 116 122 125 120 126 152 172 138 117 128 132 106 79 70 25

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah - "box plot"