Ura Število klicev
0 912
1 710
2 612
3 624
4 539
5 783
6 1.270
7 2.014
8 3.138
9 2.726
10 3.015
11 2.914
12 2.950
13 2.874
14 2.846
15 3.058
16 2.897
17 2.952
18 2.799
19 3.114
20 2.763
21 2.543
22 1.902
23 1.357

Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicev Povprečno število klicev Največje število klicev
51.312 71,1 603

Maksimalno število klicev: 2.152, dne 02.06.2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicev 912 710 612 624 539 783 1.270 2.014 3.138 2.726 3.015 2.914 2.950 2.874 2.846 3.058 2.897 2.952 2.799 3.114 2.763 2.543 1.902 1.357
Povprečno število klicev 29,4 22,9 19,7 20,1 17,4 25,3 42,3 67,1 104,6 90,9 100,5 97,1 98,3 95,8 94,9 101,9 96,6 98,4 93,3 103,8 92,1 84,8 63,4 45,2
Največje število klicev 70 48 38 57 34 45 62 86 603 120 170 134 171 136 159 237 164 182 160 250 243 244 151 107

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah - "box plot"