Ura Število klicev
0 573
1 475
2 401
3 358
4 384
5 589
6 980
7 1.673
8 2.349
9 2.548
10 2.731
11 2.528
12 2.535
13 2.500
14 2.566
15 2.616
16 2.464
17 2.423
18 2.415
19 2.345
20 2.037
21 1.451
22 1.083
23 763

Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicev Povprečno število klicev Največje število klicev
40.787 56,5 139

Maksimalno število klicev: 1.766, dne 31.03.2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicev 573 475 401 358 384 589 980 1.673 2.349 2.548 2.731 2.528 2.535 2.500 2.566 2.616 2.464 2.423 2.415 2.345 2.037 1.451 1.083 763
Povprečno število klicev 18,5 15,3 13,4 11,5 12,4 19 31,6 55,8 78,3 84,9 91,0 84,3 84,5 83,3 85,5 87,2 82,1 80,8 80,5 78,2 67,9 48,4 36,1 25,4
Največje število klicev 36 34 25 24 24 29 61 82 115 132 139 127 126 126 122 137 125 123 126 120 118 75 52 50

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah - "box plot"