Ura Število klicev
0 745
1 568
2 523
3 487
4 408
5 540
6 842
7 1.448
8 2.222
9 2.376
10 2.595
11 2.430
12 2.663
13 2.319
14 2.446
15 2.326
16 2.322
17 2.223
18 2.118
19 1.889
20 1.615
21 1.395
22 1.037
23 864

Maksimalno/povprečno število klicev

Število vseh klicev Povprečno število klicev Največje število klicev
38.401 53,2 312

Maksimalno število klicev: 1.794, dne 29.12.2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Število vseh klicev 745 568 523 487 408 540 842 1.448 2.222 2.376 2.595 2.430 2.663 2.319 2.446 2.326 2.322 2.223 2.118 1.889 1.615 1.395 1.037 864
Povprečno število klicev 24,0 18,3 16,9 15,7 13,2 17,4 27,2 48,3 74,1 79,2 86,5 81 88,8 77,3 81,5 77,5 77,4 74,1 70,6 63,0 53,8 46,5 34,6 28,8
Največje število klicev 101 56 80 41 27 32 44 71 100 104 113 128 312 153 121 109 117 118 126 83 80 75 52 60

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah

Število dohodnih klicev po urah - "box plot"