Število SMS sporočil na 112

Število SMS sporočil na številko v sili 112
672
46.72% več glede na primerjalno obdobje
Število SMS konverzacij
303
236.67% več glede na primerjalno obdobje
Število odhodnih SMS sporočil
112
21.74% več glede na primerjalno obdobje

Grafični prikaz števila klicev

Brežice Celje Koper Kranj Ljubljana Maribor Murska Sobota Nova Gorica Novo mesto Postojna Ptuj Slovenj Gradec Trbovlje Skupaj
08.2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.2020 4 11 11 6 34 10 233 8 6 1 4 2 6 336
Skupaj 4 11 11 6 34 10 233 8 6 1 4 2 6 336